game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

เที่ยวเกาหลีใต้ คังว็อน เมืองพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฮงชอน (Gangwon Hongcheon ecotown)

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

เมืองพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฮงชอน (Gangwon Hongcheon ecotown) หรือ เมืองฮงชอน มีการลงทุน 13 พันล้านวอน (6 พันล้านวอนจากคลังแห่งชาติ 6 พันล้านวอนจากกองทุนท้องถิ่น และ 1 พันล้านวอนจากภาคเอกชน) อันเป็นผลมาจากภาครัฐและเอกชน ในเรื่องความร่วมมือ+เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม+การท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นผ่านสหกรณ์หมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านสีเขียวก่อนหน้านี้ที่ล้มเหลว เนื่องจากการต่อต้านจากผู้อยู่อาศัย ลักษณะที่ใหญ่ที่สุด คือ ได้สร้างระบบธุรกิจที่นำโดยผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ยังเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ Hongcheon-gun จัดหาที่ดิน Gangwon City Gas ธุรกิจก๊าซในเมืองในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนต้นทุนโครงการและการสนับสนุนด้านเทคนิคและการปฏิบัติงาน และ Korea Environment Corporation ที่ให้บริการด้านการจัดการการก่อสร้างและการสนับสนุนด้านเทคนิค 

เมืองฮงชอน กำลังเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกหลีกเลี่ยงและไม่ชอบ เช่น โรงบำบัดของเสียจากปศุสัตว์ ให้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตพลังงานพร้อมทั้งลดก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน และเพิ่มรายได้ของผู้อยู่อาศัย

โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

เมืองฮงชอน ประกอบด้วยโรงงานสร้างก๊าซชีวภาพ โรงงานปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเหลว พลังงานแสงอาทิตย์ (340kW) และโรงบำบัดน้ำเสีย โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (25kW)

Gangwon City Gas ฟอกก๊าซชีวภาพ (3,000 ลบ.ม. ต่อวัน) ที่ผลิตในโรงงานเปลี่ยนก๊าซชีวภาพด้วยกำลังการผลิต 100 ตันต่อวัน (ขยะอาหาร 20 ตัน ขยะจากปศุสัตว์ 80 ตัน) และจ่ายเป็นก๊าซในเมือง (2,000 ลบ.ม. ต่อวัน 600,000 ลบ.ม. ต่อปี) เป็นผลให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านสามารถใช้ก๊าซในเมืองในการปรุงอาหารและให้ความร้อนได้อย่างสะดวก และประหยัดค่าเชื้อเพลิงรายปีได้ 910,000 วอนต่อครัวเรือน  

เรากำลังสร้างผลกำไรให้กับผู้อยู่อาศัยผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน Gangwon City Gas ติดตั้งโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าที่โรงบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ ทำกำไรจากการขายไฟฟ้าที่ผลิตที่นี่ให้กับ KEPCO มีพนักงาน 1 คน ประจำการอยู่ที่ชั้น 2 ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ชุมชน) ทำหน้าที่ตรวจสอบและชำระปริมาณการขายไฟฟ้าทุกวัน 

การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นโดยการหมุนกังหันน้ำ โดยปล่อยสิ่งปฏิกูลออกจากโรงบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียในปัจจุบันอยู่ที่ 11,000 ตันต่อวัน แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 ตันในปีหน้า ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านสามารถสร้างรายได้ปีละ 90 ล้านวอน ซึ่งรวมถึงรายได้จากการขายไฟฟ้า 52 ล้านวอนจากโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และ 38 ล้านวอนจากการประหยัดค่าไฟฟ้า ผ่านโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก มี 12 ครัวเรือนในหมู่บ้านถูกสร้างขึ้นให้เป็นหมู่บ้านสีเขียว โดยการติดตั้งโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง

โรงปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำ ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ในโรงงานแห่งนี้ ผลพลอยได้ (ของเสีย) จากโรงผลิตก๊าซชีวภาพและโรงบำบัดน้ำเสียจะถูกย่อยสลายด้วยขี้เลื่อยเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก ปัจจุบันปุ๋ยหมักขายให้กับผู้อยู่อาศัยในราคา 500 วอนต่อถุง (20 กก.) เมื่อเทียบกับราคาประมาณ 2,000 วอนต่อถุงปุ๋ยหมัก 20 กิโลกรัมในตลาด คุณกำลังซื้อปุ๋ยหมักในราคาที่ถูกกว่ามาก ในอนาคตวางแผนจะจำหน่ายปุ๋ยหมักภายนอกด้วย

โรงงานทำปุ๋ยหมักสามารถผลิตถุงได้ 20 กิโลกรัม จำนวน 300,000 ถุง ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก ปัจจุบัน สหกรณ์หมู่บ้านได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตปุ๋ยหมัก มีแผนที่จะผลิตปุ๋ยน้ำที่โรงงานปุ๋ยน้ำและขายให้กับสนามกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียงด้วย

ในขณะที่สร้างท่อแก๊สในเมือง น้ำและท่อระบายน้ำก็ถูกติดตั้งแบบคู่ขนานกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับน้ำประปา มีการติดตั้งฝาครอบด้านบนที่โรงบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เพื่อป้องกันกลิ่น

คาดว่า เมืองฮงชอน จะถูกเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว Hongcheon-gun กำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น Hite Beer Hongcheon Factory, น้ำพุร้อน Hongcheon, อุทยานวิจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ Rose of Sharon Park มีแผนจะเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหมู่บ้าน Yunde ในประเทศเยอรมนี
 
ที่มา 

   

game điện tửLiên kết đăng nhập

 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

 
 
 

 .

ที่มาข้อมูล

ที่มารูป www.arrahmanlive.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

เที่ยวเกาหลีใต้ (South Korea)

เที่ยวรอบโลก (World Travel)

---------------------------------------------

   

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật