game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เที่ยวเกาหลีใต้ (South Korea) ข้อมูลทั่วไป

 game điện tửLiên kết đăng nhập

   

เกาหลีใต้ (South Korea) ภาษาเกาหลีอ่านว่า ฮันกุก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) บางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง เกาหลีทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือ จะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซ็อน หมายถึง โชซ็อนใต้ เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมครึ่งส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับ ประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งถูกคั่นด้วยเขตปลอดทหารเกาหลี ทางตะวันตกล้อมรอบด้วย ทะเลเหลือง และมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังอ้างสิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองดินแดนบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะใกล้เคียงทั้งหมด

เกาหลีใต้ (South Korea) มีประชากรประมาณ 52 ล้านคน ประชากรราว 10 ล้านคน อาศัยอยู่​ในเขตกรุงโซลและกว่า 25 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงและปริมณฑล (ซูโดกวอน)​ ซึ่งถือเป็นเขตมหานครมี่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก เกาหลีใต้มีเมืองหลวงคือ กรุงโซล และเมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ อินช็อน, ปูซาน และแทกู

คาบสมุทรเกาหลีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหนึ่งล้านปี โดยเริ่มมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่ช่วงยุคหินเก่าตอนต้น ซึ่งพบหลักฐานในบันทึกของจีนเมื่อต้นศตวรรษที่ 7 ภายหลังจากการรวมสามราชอาณาจักรเกาหลีในปลายศตวรรษที่ 7 เกาหลีถูกปกครองโดย ราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 918–1392) และราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ. 1392–1897) จักรวรรดิเกาหลีถูกผนวกเข้ากับจักรวรรดิญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1910 และการปกครองของญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลงหลังความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมา ประเทศเกาหลีได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ บริเวณตอนเหนือซึ่งถูกครอบครองโดย สหภาพโซเวียต และทางใต้ที่ครอบครองโดย สหรัฐอเมริกา และภายหลังจากความล้มเหลวในการเจรจาเพื่อรวมประเทศ ดินแดนทางใต้ได้กลายเป็นสาธารณรัฐเกาหลี ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1948 ในขณะที่ดินแดนดั้งเดิมได้กลายเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

ใน ค.ศ. 1950 การรุกรานของเกาหลีเหนือก่อให้เกิดสงครามเกาหลี นำไปสู่การแทรกแซงของสหประชาชาติที่นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนเกาหลีใต้ ในขณะที่เกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนจาก จีนและสหภาพโซเวียต และภายหลังการลงนามสงบศึกใน ค.ศ. 1953 เศรษฐกิจของประเทศก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮัน" โดยเกาหลีใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เฉลี่ยเติบโตเร็วที่สุดในโลกระหว่าง ค.ศ. 1980–90 และแม้จะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่เกาหลีใต้ก็สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย โดยมีจุดเด่นในด้านการค้าระหว่างประเทศ และการบูรณาการเศรษฐกิจภายในประเทศสู่ระดับโลก ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นผู้ส่งออกและนำเข้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลกและมีมูลค่าทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอันดับ 8 ของโลก การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1987 นำไปสู่การสิ้นสุดของระบอบเผด็จการ ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในประเทศประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชียมาถึงปัจจุบัน และยังเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพสื่อในระดับสูง

เกาหลีใต้ (South Korea) ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วและเป็นประเทศอำนาจนำภูมิภาค มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 13 ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด) และเป็นอันดับ 14 ตามอำนาจซื้อ เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดชาติหนึ่งของโลก รวมทั้งมีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพสูงจากการมีรถไฟความเร็วสูงที่มีศักยภาพระดับโลก

เกาหลีใต้ (South Korea) มีแรงงานทักษะสูง รวมทั้งเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรมีการศึกษาสูงที่สุดในโลก และยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกาหลีใต้มีขนาดกองทัพใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุด เกาหลีใต้มีอัตราการคาดหมายคงชีพสูง แต่ในปัจจุบันกำลังเผชิญวิกฤติ​การสังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา เกาหลีใต้มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมป๊อปที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก โดยเฉพาะในด้านดนตรี (เคป็อป) ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระแสเกาหลี เกาหลีใต้เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, กลุ่ม 20, กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก และปารีสคลับประเทศ

เกาหลีใต้ (South Korea) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 จังหวัด 2 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ 6 มหานคร 1 นครพิเศษ และ 1 นครปกครองตนเองพิเศษ

# จังหวัด (7)

@ คย็องกี

@ ชุงช็องใต้

@ ชุงช็องเหนือ

@ คย็องซังเหนือ

@ คย็องซังใต้

@ ช็อลลาเหนือ

@ ช็อลลาใต้

 

# จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (2)

@ คังว็อน

@ เชจู

 

# มหานคร (6)

@ ปูซาน

@ แทกู

@ อินช็อน

@ ควังจู

@ แทจ็อน

@ อุลซัน

 

# นครพิเศษ (1)

@ โซล

 

# นครปกครองตนเองพิเศษ (1)

@ เซจง

 

ที่มา //th.wikipedia.org/เกาหลีใต้

ที่มารูป www.arrahmanlive.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

เที่ยวเกาหลีใต้ (South Korea)

เที่ยวรอบโลก (World Travel)

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật