game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันตก

game điện tửLiên kết đăng nhập

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันตก
ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
game điện tửLiên kết đăng nhập 
24 แห่ง
วัฒนธรรม 22 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก)
16 แห่ง
วัฒนธรรม 14 แห่ง, ผสม 2 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập 
9 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập 
6 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 5 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập 
5 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 5 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 5 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 5 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập 
4 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập 
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 3 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 3 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 3 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 3 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 3 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập 
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
game điện tửLiên kết đăng nhập  วัฒนธรรม 1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
 • ไม่มีสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

game điện tửLiên kết đăng nhập

 • 2556/2013 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2528/1985 – 
 • 2528/1985 – 
 • 2547/2004 –  (กาสตรอมเมฟาอา)
 • 2554/2011 – 
 • 2558/2015 – แหล่งทำพิธีล้างบาป "เบทานีฟากตรงข้ามแม่น้ำจอร์แดน" ()

game điện tửLiên kết đăng nhập แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย (Georgia)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2537/1994 อาราม Gelati (Gelati Monastery)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2537/1994 อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ Mtskheta

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2539/1996 ภูมิภาคสวาเนติตอนบนของเทือกเขาคอเคซัส (Upper Svaneti)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2564/2021 ป่าฝนและพื้นที่ชุ่มน้ำโกลคิส (Colchic Rainforests and Wetlands)

game điện tửLiên kết đăng nhập

 • 2523/1980 – 
 • 2528/1985 – 
 • 2541/1998 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 • 2551/2008 – 
 • 2553/2010 – เขตอัฏฏุร็อยฟ์ในอัดดิรอียะฮ์
 • 2557/2014 – เมืองประวัติศาสตร์ ประตูสู่
 • 2558/2015 – ศิลปะหินในแคว้นฮาอิลแห่งซาอุดีอาระเบีย
 • 2561/2018 – Al-Ahsa Oasis, an evolving Cultural Landscape

game điện tửLiên kết đăng nhập

 • 2522/1979 – นครโบราณ
 • 2523/1980 – นครโบราณ
 • 2523/1980 – 
 • 2529/1986 – 
 • 2549/2006 – และ
 • 2554/2011 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2528/1985 – และแหล่งหินแห่ง
 • 2528/1985 – 
 • 2529/1986 –  : เมืองหลวงของ
 • 2530/1987 – 
 • 2531/1988 – -
 • 2531/1988 – -
 • 2537/1994 – นคร
 • 2541/1998 – แหล่งโบราณคดี
 • 2555/2012 – 
 • 2557/2014 – และ : กำเนิดแห่ง
 • 2557/2014 – และภูมิทัศน์วัฒนธรรมหลายชั้น
 • 2558/2015 – ป้อมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 • 2558/2015 – 
 • 2559/2016 – แหล่งโบราณคดี
 • 2560/2017 – 
 • 2561/2018 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2548/2005 –  ท่าจอดเรือโบราณและเมืองหลวงของดิลมูน
 • 2555/2012 – 
 • 2562/2019 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 • 2555/2012 – สถานที่ประสูติของพระเยซู : และเส้นทางการจาริกแสวงบุญ 
 • 2557/2014 – ปาเลสไตน์ : ดินแดนแห่งและ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางทิศใต้ของ 
 • 2560/2017 – เมืองเก่าเฮบรอน/อัลคาลิล

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2525/1982 – 
 • 2529/1986 – 
 • 2536/1993 – เมืองประวัติศาสตร์
 • 2551/2008 – 

 • 2524/1981 – และกำแพงเมือง (เสนอขึ้นทะเบียนโดย)

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2527/1984 – 
 • 2527/1984 – 
 • 2527/1984 – 
 • 2527/1984 – 
 • 2541/1998 –  (หุบเขาศักดิ์สิทธิ์) และ (ฮัรช์อัรซัรร็อบ)

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2554/2011 – แหล่งวัฒนธรรมแห่ง (ฮะฟีต, ฮีลี, บิดะอ์บินต์ซะอูด และพื้นที่โอเอซิส)

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2543/2000 –  พร้อมด้วยและ
 • 2550/2007 – 
 • 2562/2019 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2539/1996 – และ
 • 2543/2000 – และ
 • 2543/2000 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2528/1985 – 
 • 2546/2003 – 
 • 2550/2007 – 
 • 2557/2014 – 
 • 2559/2016 –  : ที่ปลอดภัยของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน์ที่เหลืออยู่ของนครเมโสโปเตเมีย
 • 2562/2019 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2544/2001 – 
 • 2544/2001 – 
 • 2546/2003 –  ขบวนการนวยุค
 • 2548/2005 – ในคัมภีร์ไบเบิล - , , 
 • 2548/2005 – 
 • 2551/2008 – ในและ
 • 2555/2012 – 
 • 2557/2014 – ในที่ต่ำจูเดีย จักรวาลเล็ก ๆ แห่งดินแดนถ้ำ
 • 2558/2015 –  : ที่หมายเด่นแห่งการฟื้นฟูประชาคมยิว

game điện tửLiên kết đăng nhập

 • 2522/1979 –  
 • 2522/1979 – 
 • 2522/1979 – 
 • 2546/2003 – 
 • 2547/2004 – 
 • 2547/2004 – 
 • 2548/2005 –
 • 2549/2006 – 
 • 2551/2008 – 
 • 2552/2009 – 
 • 2553/2010 – 
 • 2553/2010 – 
 • 2554/2011 – 
 • 2555/2012 – 
 • 2555/2012 – 
 • 2556/2013 – 
 • 2557/2014 – 
 • 2558/2015 – 
 • 2558/2015 – 
 • 2559/2016 – แห่งเปอร์เซีย
 • 2559/2016 – 
 • 2560/2017 – 
 • 2561/2018 – 
 • 2562/2019 – 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

 • 2530/1987 – 
 • 2531/1988 – 
 • 2537/1994 –  ถูกถอดจากบัญชีมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2550
 • 2543/2000 – 
 • 2549/2006 – 
 • 2561/2018 – Ancient City of Qalhat

-----------------------------------------

ที่มา

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật