game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก เอเชียและแปซิฟิค (World Heritage Site Asia and the Pacific)

game điện tửLiên kết đăng nhập

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

game điện tửLiên kết đăng nhập

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แหล่งมรดกโลกเอเชียและแปซิฟิค (World Heritage Site Asia and the Pacific)

-
แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น

1993 ชิระกะมิ-ซันจิ (Shirakami-Sanchi)

1993 ปราสาทฮิเมจิ (Himeji-jo) 

1993 พุทธสถานในพื้นที่โฮรีว-จิ (Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area)

1993 ยะกุชิมะ (Yakushima)

1994 โบราณสถานแห่งเกียวโตโบราณ (Historic Monuments of Ancient Kyoto)

1995 หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ชิระงะวะโงและโกะกะยะมะ (Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama)

1996 ศาลเจ้าชินโตแห่งอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shinto Shrine)

1996 อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ (Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome))

1998 โบราณสถานแห่งนะระโบราณ (Historic Monuments of Ancient Nara)

1999 ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก (Shrines and Temples of Nikko)

2000 แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว (Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu)

2004 แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range)

2005 ชิเระโตะโกะ (Shiretoko)

2007 เหมืองเงินอิวะมิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Iwami Ginzan Silver Mine)

2011 หมู่เกาะโอะงะซะวะระ (Ogasawara Islands)

2011 ฮิระอิซุมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา (Hiraizumi Temples)

2013 ฟุจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ (Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration)

2014 โรงงานทอผ้าโทมิโอกะและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (Tomioka Silk Mill and Related Sites)

2015 สถานที่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น (Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution)

2016 งานสถาปัตยกรรมเลอกอร์บูซีเย (Singapore Botanic Gardens)

2018 แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ (Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region)

2019 หลุมฝังศพของญี่ปุ่นโบราณโคฟุนโมซุ-ฟูรูอิจิ (Mozu-Furuichi Kofun Group: Mounded Tombs of Ancient Japan)

2021 เกาะศักดิ์สิทธิ์เกาะอามามิ-โอชิมะ เกาะโทคุโนะชิมะ ทางตอนเหนือของเกาะโอกินาวา และเกาะอิริโอโมเตะ (Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island, Northern part of Okinawa Island, and Iriomote Island)

2021 แหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ Jomon ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan)

-

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาว

1995 เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang)

2001 วัดพูและภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำปาศักดิ์ (Vat Phou and Champasak Cultural Landscape)

2019 ทุ่งไหหิน เชียงขวาง (Megalithic Jar Sites in Xiengkhuang–Plain of Jars)

-

   

-----------------------------------------

ที่มา

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật