game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2021 ป่าฝนและพื้นที่ชุ่มน้ำโกลคิส (Colchic Rainforests and Wetlands)

 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 2564/2021 ป่าฝนและพื้นที่ชุ่มน้ำโกลคิส (Colchic Rainforests and Wetlands) /  

 

ป่าฝนและพื้นที่ชุ่มน้ำโกลคิส (Colchic Rainforests and Wetlands) สถานที่ให้บริการประกอบด้วยเจ็ดส่วนภายในทางเดินยาว 80 กม. ตามแนวชายฝั่งตะวันออกที่มีอากาศอบอุ่นและชื้นมากของทะเลดำ พวกมันมีชุดของระบบนิเวศ Colchic ทั่วไปที่ระดับความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเลไปจนถึงมากกว่า 2,500 เมตรเหนือมัน ระบบนิเวศหลัก ได้แก่ ป่าฝนและพื้นที่ชุ่มน้ำ Colchic ที่ผลัดใบในสมัยโบราณ หนองน้ำที่ซึมผ่าน และโคลนประเภทอื่น ๆ ของพื้นที่โคลน Colchic ที่แตกต่างกัน ป่าฝนใบกว้างที่ชื้นมากประกอบด้วยพืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายสูง มีความหนาแน่นของชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์หายาก พร้อมด้วยชนิดพันธุ์และชนิดพันธุ์หายากที่ถูกคุกคามทั่วโลกจำนวนมาก ซึ่งรอดชีวิตจากวัฏจักรธารน้ำแข็งในยุคตติยภูมิ พื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพืชที่มีท่อลำเลียงและไม่มีท่อลำเลียงประมาณ 1,100 สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงที่ถูกคุกคาม 44 สายพันธุ์ และสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบ 500 สายพันธุ์ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำนวนมาก ไซต์นี้ยังมีสัตว์ที่ถูกคุกคามถึง 19 สายพันธุ์ รวมทั้งปลาสเตอร์เจียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Colchic Sturgeon ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เป็นจุดแวะพักที่สำคัญสำหรับนกที่ถูกคุกคามจากทั่วโลกจำนวนมากที่อพยพผ่านคอขวดบาทูมิส่วนต่างๆ เจ็ดส่วน ภายในทางเดินยาว 80 กม. ตามแนวชายฝั่งตะวันออกที่มีอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นของทะเลดำ ระบบนิเวศ Colchic ทั่วไปมากที่สุดที่ระดับความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงมากกว่า 2,500 เมตร

ระบบนิเวศหลัก คือ ป่าดิบชื้นและพื้นที่ชุ่มน้ำ Colchic อันเก่าแก่ บึงหนองน้ำ และบึงชนิดอื่นๆ ของภูมิภาค Colchic mire ที่แตกต่างกันออกไป ป่าฝนที่มีใบกว้างที่มีความชื้นสูงประกอบด้วย พืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายสูง มีความหนาแน่นสูงมากของสายพันธุ์เฉพาะถิ่นและพันธุ์ที่ถูกทิ้งร้าง โดยมีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจากทั่วโลกและสายพันธุ์ที่ถูกทิ้งร้างจำนวนมาก ซึ่งรอดชีวิตจากวัฏจักรน้ำแข็งของตติยภูมิ ไซต์นี้เป็นที่อยู่ของพืชที่มีท่อลำเลียงและพืชที่ไม่ใช่หลอดเลือดประมาณ 1,100 สายพันธุ์ รวมถึง 44 สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามจากแผนผังหลอดเลือด และสัตว์มีกระดูกสันหลังเกือบ 500 สายพันธุ์ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำนวนมาก ไซต์ดังกล่าวยังมีสัตว์ 19 ชนิดที่ถูกคุกคาม รวมทั้งปลาสเตอร์เจียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Colchic Sturgeon ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เป็นจุดแวะพักที่สำคัญสำหรับนกที่ถูกคุกคามจากทั่วโลกจำนวนมากที่อพยพผ่านคอขวดของบาทูมิ

 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

ที่มา

ข้อมูล 

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật