game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น 2561/2018 แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ (Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region)

   

แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ (Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region) เป็นพื้นที่ของชาวคริสเตียนที่ซ่อนอยู่ในภูมิภาคนางาซากิ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ทรัพย์สินต่อเนื่องกันนี้ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 แห่ง ซากปราสาทฮาระ และอาสนวิหาร ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 สถานที่เหล่านี้สะท้อนถึงยุคของการห้ามนับถือศาสนาคริสต์ ตลอดจนการฟื้นฟูชุมชนชาวคริสต์หลังจากการยกเลิกข้อห้ามอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2416 สถานที่เหล่านี้เป็นประจักษ์พยานที่ไม่เหมือนใครถึงประเพณีทางวัฒนธรรมที่หล่อเลี้ยงโดยชาวคริสต์ที่ซ่อนเร้นในภูมิภาคนางาซากิซึ่งถ่ายทอดความเชื่อของพวกเขาอย่างลับๆ ในช่วงห้ามจากศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19

แหล่งคริสเตียนลับในภูมิภาคนางาซากิ ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาซากิและคุมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชูของหมู่เกาะญี่ปุ่น 'สถานที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ซ่อนอยู่ในภูมิภาคนางาซากิ' ประกอบด้วย 12 ส่วน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 แห่ง ซากปราสาท 1 แห่ง และมหาวิหาร 1 แห่ง มีอายุระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 พวกเขาสะท้อนถึงยุคแห่งข้อห้ามของศาสนาคริสต์ ตลอดจนการฟื้นฟูชุมชนคริสเตียนหลังจากการยกเลิกข้อห้ามอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2416 คริสเตียนที่ซ่อนเร้นรอดชีวิตมาได้ในฐานะชุมชนที่ก่อตั้งหมู่บ้านเล็ก ๆ ตามชายฝั่งทะเลหรือบนเกาะห่างไกลซึ่งคริสเตียนที่ซ่อนอยู่ อพยพมาในช่วงที่มีการห้ามนับถือศาสนาคริสต์ คริสเตียนที่ซ่อนเร้นก่อให้เกิดประเพณีทางศาสนาที่โดดเด่นซึ่งดูเหมือนเป็นภาษาท้องถิ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ และพวกเขารอดชีวิตมาได้อย่างต่อเนื่องตามความเชื่อของพวกเขาตลอดสองศตวรรษต่อมา

มรดกโลก

(iii) แหล่งคริสตชนที่ซ่อนเร้นในภูมิภาคนางาซากิ เป็นประจักษ์พยานที่ไม่เหมือนใครถึงประเพณีทางศาสนาที่โดดเด่นซึ่งหล่อเลี้ยง โดยชาวคริสต์ที่ซ่อนเร้นซึ่งแอบถ่ายทอดความเชื่อของพวกเขาในศาสนาคริสต์ ในช่วงเวลาที่มีข้อห้ามซึ่งครอบคลุมกว่าสองศตวรรษในญี่ปุ่น ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

     

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

ข้อมูล 

ข้อมูลและรูปภาพ arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật