game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น 2013 ฟุจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ (Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration)

   

ฟุจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ (Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration) ฟุจิซัง (Fujisan) หรือ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่บริเวณ จังหวัดชิซูโอกะ และจังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ โตเกียว พื้นที่โดยรอบประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน้ำตกชิราอิโตะ โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวได้ ในปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิได้ถูกจัดโดย นักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ ระเบิดครั้งล่าสุดใน พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ยุคเอโดะ

ภูเขาไฟฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า "ฟูจิซัง" ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนเรียกว่า "ฟูจิยามะ" เนื่องจากตัวอักษรคันจิตัวที่ 3 (山) สามารถอ่านได้ 2 แบบทั้ง "ยามะ" และ "ซัง"

ประวัติ เชื่อว่ามีผู้ปีนภูเขาไฟฟูจิครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่ง และในช่วงระหว่างนั้นจนถึงยุคเมจิ ภูเขาไฟฟูจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้น ปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่างๆ โดยเฉพาะภาพวาดของโฮกูไซ ที่มีให้เห็นในวรรณกรรมและกาพย์กลอนที่สำคัญมากมายของญี่ปุ่น ในอดีตภูเขาไฟฟูจิเป็นที่ฝึกฝนของฐานทัพซามูไร ซึ่งในปัจจุบันฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ

รูปแบบของภูเขาไฟฟูจิและกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานในการเป็นแรงบันดาลใจ ได้กลายเป็นวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนที่นับถือ ศาสนาชินโต พุทธศาสนา และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ภูเขาไฟฟูจิ ยังมีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 19 ในการผลิตภาพเขียนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทั้งนี้ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีความสูง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่าง จังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ เป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากการที่เป็นภูเขาไฟที่มีรูปร่างสมมาตรและมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขาตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปี

ภูเขาไฟฟูจิที่สูงตระหง่านกว่า 3,500 เมตรเหนือชิซุโอกะและยามานาชิ แม้แต่ชาวประมงในทะเลและผู้อยู่อาศัยในโตเกียวอันห่างไกลยังอาจมองเห็น สถานที่วิเศษแห่งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินและนักบวชมามากมายเป็นเวลาเกือบพันปี ยังคงมีประเพณีทางจิตวิญญาณต่าง ๆ จัดขึ้นจวบจนทุกวันนี้ สาวกของทั้งศาสนาพุทธและชินโตจะมาชุมนุมกันที่วัดและศาลเจ้าสำคัญที่อยู่ตามเชิงเขา หมู่บ้านใกล้ ๆ เช่น โอชิโนะ ยังคงอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างต่อเนื่องหลายศตวรรษ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่เหมือนอย่างกับภาพพิมพ์ไม้ญี่ปุ่นที่แสนคลาสสิก ไม่ว่าจะคุณจะเดินทางมาเพื่อปีนเขาหรือไม่ แต่สถานที่รอบ ๆ จะช่วยมอบแรงบันดาลใจและความสุขแก่คุณได้อย่างแน่นอน

ไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยว 25 แห่งรอบภูเขา แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกมีอยู่ 25 แห่ง เช่น

- ชมทะเลสาบฟูจิทั้งห้าซึ่งอยู่เชิงเขาทางเหนือ

- ศาลเจ้าเซ็นเง็นจินจะ

- ย้อนอดีตสู่ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค กับบ่อน้ำโบราณทั้งแปดที่หลับไหลในหมู่บ้านและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

- สำรวจป่าสนมิโฮะโนะมัตสึบะระ แหล่งแมกไม้ริมชายฝั่งกว่า 30,000 ต้น มีหลายสถานที่ที่สามารถมองเห็นยอดเขาภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงามจนแทบหยุดหายใจ

และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ยังรวมถึงเส้นทางจาริกแสวงบุญพิเศษที่ทอดขึ้นไปบนภูเขา ซึ่งเป็นเส้นทางเก่าแก่ของพระที่เดินทางปฏิบัติธรรม

แรงบันดาลใจของศิลปินและสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ทราบกันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องมาจากภาพพิมพ์ไม้อูกิโยเอะของคัตสึชิกะ โฮกูไซ (ค.ศ. 1760 - 1849) และอุตะกะวะ ฮิโระชิเงะ (ค.ศ. 1797 - 1858) ผลงานของพวกเขาได้เปลี่ยนภูเขาแห่งนี้ให้กลายเป็นภาพจำที่โด่งดังระดับโลก

วิธีการเดินทาง เดินทางไปภูเขาไฟ ฟูจิ และพื้นที่โดยรอบด้วยการขึ้นรถบัสหรือรถไฟชินคันเซนสายโทไกโดะจากเมืองโตเกียว รถบัสที่ออกจากสถานีโตเกียวจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ขณะที่รถไฟธรรมดาจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง 30 นาที โปรดจำไว้ว่าสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนั้นจะตั้งอยู่แบบกระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งคุณจำเป็นต้องเดินทางหลายต่อ

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

ข้อมูล 

ข้อมูลและรูปภาพ arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật