game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก จีน 2002 เขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์เสฉวน-กลุ่มเทือกเขาวาลอง (Sichuan Giant Panda Sanctuaries - Wolong, Mt Siguniang and Jiajin Mountains)

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก จีน (China)

 
แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก จีน 2002 เขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์เสฉวน-กลุ่มเทือกเขาวาลอง (Sichuan Giant Panda Sanctuaries - Wolong, Mt Siguniang and Jiajin Mountains)

เขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์เสฉวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของแพนด้ามากกว่า 30% ของโลกซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สูง ครอบคลุมพื้นที่ 924,500 เฮคเตอร์ โดยมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 7 แห่ง และสวนสาธารณะที่สวยงาม 9 แห่ง ในเทือกเขาเฉียนไหลและเจียจิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ของแพนด้ายักษ์ ซึ่งได้รับมรดกจากป่าเขตร้อนยุคดึกดำบรรพ์ในยุคตติยภูมิ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์พันธุ์เชลยที่สำคัญที่สุดอีกด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆ ทั่วโลก เช่น แพนด้าแดง เสือดาวหิมะ และเสือดาวลายเมฆ พวกเขาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีพฤกษศาสตร์อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคใดๆ ในโลกนอกป่าฝนเขตร้อน โดยมีพืชระหว่าง 5,000 ถึง 6,000 สายพันธุ์ในกว่า 1,000 สกุล

คุณค่าสากลที่โดดเด่น

การสังเคราะห์โดยย่อ

เขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์เสฉวน - เทือกเขา Wolong, Mt Siguniang และ Jiajin มีชื่อเสียงในด้านความสำคัญในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "สมบัติของชาติ" ในประเทศจีน และเป็นเรือธงของความพยายามในการอนุรักษ์ระดับโลก สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศจีนและทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแพนด้ายักษ์ที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชากรพันธุ์แพนด้าในกรงอีกด้วย

นอกจากแพนด้ายักษ์แล้ว ที่พักแห่งนี้ยังมีพืชและสัตว์ประจำถิ่นและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์ที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น แพนด้าแดง เสือดาวหิมะ และเสือดาวลายเมฆ ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 109 สายพันธุ์ที่บันทึกไว้ (มากกว่า 20 ชนิด % ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของจีนทั้งหมด) สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญของนกประจำถิ่นสำหรับนกบางชนิด โดยมีนก 365 สายพันธุ์ที่บันทึกไว้ โดย 300 สายพันธุ์เป็นพันธุ์ในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพืชพรรณ เนื่องจากเป็นหนึ่งในแหล่งพฤกษศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเขตอบอุ่นของโลก โดยมีบันทึกไว้ประมาณ 5,000 - 6,000 สายพันธุ์ หลายชนิดเป็นวัตถุโบราณ เช่น ต้นนกพิราบ และมีความหลากหลายอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มต่างๆ เช่น แมกโนเลีย ไผ่ กุหลาบพันปี และกล้วยไม้ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมยีนที่สำคัญของพืชสมุนไพรแผนโบราณหลายร้อยชนิด ซึ่งหลายต้นกำลังถูกคุกคาม

ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ในเทือกเขาฉงไหลและเจียจิน ระหว่างที่ราบสูงเฉิงตูและที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ที่พักแห่งนี้ประกอบด้วยเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 7 แห่ง และสวนสาธารณะอันงดงาม 11 แห่งใน 4 จังหวัดหรือเมืองต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 924,500 เฮกตาร์ ล้อมรอบด้วยเขตกันชน 527,100 เฮกตาร์

เกณฑ์ (x):เขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์เสฉวนประกอบด้วยประชากรแพนด้ายักษ์มากกว่า 30% ของโลก และถือเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก เป็นแหล่งแพนด้ายักษ์ที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชากรผสมพันธุ์แพนด้าสายพันธุ์นี้ ที่พักแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเขตอบอุ่นของโลกหรือที่ใดก็ตามที่อยู่นอกป่าฝนเขตร้อน คุณค่าที่โดดเด่นคือสามารถปกป้องภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ตลอดจนพันธุ์พืชและสัตว์ได้หลากหลาย ที่พักแห่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการระบบนิเวศสามารถทำงานข้ามพรมแดนของพื้นที่คุ้มครองระดับชาติและระดับจังหวัดได้อย่างไร

ความซื่อสัตย์

ขอบเขตของทรัพย์สินได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มการปกป้องถิ่นที่อยู่ของแพนด้ายักษ์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจแพนด้าที่ดำเนินการในปี 2546-2547 รวมถึงการกระจายของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่มีอยู่ การกระจายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยของแพนด้าขนาดใหญ่ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ และต้องมีการสร้างทางเดินสีเขียวเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสายพันธุ์แพนด้าและหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ได้ เมือง หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐานหลัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลกระทบสูงจำนวนหนึ่งถูกแยกออกจากทรัพย์สิน ออกจากพื้นที่ดังกล่าว

ประเด็นด้านความซื่อสัตย์รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงความสามารถในการติดตามและการจัดการแบบบูรณาการในหน่วยการจัดการทั้ง 18 หน่วยของทรัพย์สิน จัดทำและดำเนินการแผนการจัดการการท่องเที่ยวและโครงการติดตามผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ภายในทรัพย์สินเพื่อควบคุมผลกระทบได้ดีขึ้น และหากเป็นไปได้ ถอดโครงสร้างพื้นฐานออกและอนุญาตให้ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยพันธุ์พื้นเมือง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "คณะกรรมการจัดการมรดกโลกเสฉวน" มีอำนาจ ทรัพยากร และอำนาจหน้าที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลกระทบของเขื่อนที่ Yaoji อย่างใกล้ชิด และการย้ายถิ่นฐานของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความเป็นไปได้ในการเพิ่มพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์ธรรมชาติสูงให้กับทรัพย์สินในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่เหล่านั้นซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับถิ่นที่อยู่ของแพนด้าและซึ่งอยู่ใกล้แต่อยู่นอกทรัพย์สิน (เช่น เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Rongjin ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤต แนะนำให้ใช้การเชื่อมโยงระหว่างประชากรแพนด้ายักษ์ของ Quionglaishan และ Liangshan)

ข้อกำหนดการป้องกันและการจัดการ

ทรัพย์สินนี้เป็นของรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึง: กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองพืชป่าของสาธารณรัฐประชาชนจีน (1997): กฎหมายป่าไม้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (1998); กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชนจีน (2545), ข้อบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ (2545); กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน (2545); กฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่า (2547); กฤษฎีกาบริเวณจุดชมวิวของสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (2549); ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของมณฑลเสฉวน (2000); และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จุดชมวิวและประวัติศาสตร์ของมณฑลเสฉวน (2010) กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกของมณฑลเสฉวนออกในปี 2545 ซึ่งเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดการทรัพย์สินมรดกโลกทั้งหมดในจังหวัดโดยตรง และเป็นมาตรการที่สำคัญมากในการปกป้องทรัพย์สิน

แผนการจัดการปี 2545 มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และถิ่นที่อยู่ของแพนด้ายักษ์จะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่มรดกโลก และการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากรมนุษย์ในพื้นที่จะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสำหรับ พื้นที่และการจัดการการใช้งานประเภทต่างๆ” เป็นกรอบการทำงานที่ดีสำหรับการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่

ทรัพย์สินมีการจัดการ 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการมรดกโลกประจำมณฑลเสฉวน สำนักงานจัดการมรดกโลกประจำจังหวัดหรือเมืองที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานจัดการพื้นที่ท้องถิ่น คณะกรรมการจัดการมรดกโลกเสฉวนและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมรดกโลกเสฉวนได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการประสานงาน และเพื่อปรับปรุงการจัดการที่เชื่อถือได้และทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันทรัพย์สินได้รับการคุ้มครองอย่างดีและอยู่ในสภาพดี หลังจากแผ่นดินไหวเสฉวนเมื่อปี 2008 ซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 8.0 ตามมาตราริกเตอร์ ได้มีการรวบรวมและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและบูรณะซ่อมแซมทรัพย์สินแห่งนี้ ลำดับความสำคัญของการจัดการในอนาคต ได้แก่ การเพิ่มระดับพนักงานและทรัพยากรภายในทุนสำรองทั้งหมดภายในทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงความสัมพันธ์การประสานงานระหว่างทุนสำรองทั้งหมดภายในทรัพย์สิน สนับสนุนการวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้สูงสุดและลดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้เหลือน้อยที่สุด

 

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

ข้อมูลและรูปภาพ //arrahmanlive.com/world-heritage

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật