game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น 2000 แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว (Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu)

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

2000 แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของ อาณาจักรรีวกีว (Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu)

 

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรริวกิว ประวัติศาสตร์ห้าร้อยปีของริวกิว (ศตวรรษที่ 12-17) ซากปรักหักพังของปราสาทบนพื้นที่สูงอันโอ่อ่าเป็นหลักฐานยืนยันโครงสร้างทางสังคมส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้น ในขณะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานใบ้ถึงการอยู่รอดที่หาได้ยากของศาสนารูปแบบโบราณสู่ยุคใหม่ การติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่หลากหลายของหมู่เกาะริวกิวในช่วงเวลานั้นทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

ส่วนประกอบเก้าส่วนของทรัพย์สิน ได้แก่ สถานที่และซากปรักหักพังทางโบราณคดีของอนุสาวรีย์หินสองแห่ง ปราสาทห้าแห่ง และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมสองแห่ง พวกมันกระจายอยู่ทั่วเกาะโอกินาวา รวมพื้นที่ 54.9 เฮกตาร์ เขตกันชนโดยรอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 559.7 เฮกตาร์

ในศตวรรษที่ 10-12 ชุมชนเกษตรกรรมริวกิว (gusuku) เริ่มปิดล้อมหมู่บ้านด้วยกำแพงหินธรรมดาเพื่อป้องกัน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมากลุ่มผู้มีอำนาจที่เรียกว่าอาจิเริ่มปรากฏขึ้น พวกเขาขยายการป้องกันการตั้งถิ่นฐานของพวกเขาเอง เปลี่ยนให้เป็นป้อมปราการสำหรับครัวเรือนของพวกเขาเอง สิ่งเหล่านี้ใช้คำว่า gusuku เพื่ออธิบายถึงปราสาทที่น่าเกรงขามเหล่านี้

ซากปราสาทของสถานที่ Gusuku บนพื้นที่สูงตระหง่านเป็นหลักฐานของโครงสร้างทางสังคมในช่วงเวลานั้น ในขณะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานใบ้ถึงการอยู่รอดที่หาได้ยากของศาสนารูปแบบโบราณสู่ยุคใหม่ การติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่หลากหลายของหมู่เกาะริวกิวในช่วงเวลานั้นทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

มรดกโลก

(ii): เป็นเวลาหลายศตวรรษที่เกาะริวกิวเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น และสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากอนุสรณ์สถานที่ยังหลงเหลืออยู่

(iii): วัฒนธรรมของอาณาจักรริวกิวพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทำให้วัฒนธรรมของอาณาจักรมีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์

(vi): สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของริวกิวเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของรูปแบบธรรมชาติและการบูชาบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองที่ยังคงสภาพสมบูรณ์จนถึงยุคใหม่ควบคู่ไปกับศาสนาอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในโลก

 

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

ข้อมูล 

ข้อมูลและรูปภาพ arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật