game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย 1994 อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ (Historical Monuments of Mtskheta)

 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

จอร์เจีย 2537/1994 อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ Mtskheta / Historical Monuments of Mtskheta

โบสถ์เก่าแก่ของ Mtskheta ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของจอร์เจีย เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุคกลางในเทือกเขาคอเคซัส แสดงให้เห็นถึงระดับศิลปะและวัฒนธรรมระดับสูงที่อาณาจักรโบราณนี้บรรลุ 

เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองมิทสเคต้า คือ เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียตะวันออกแห่งไอบีเรียและเป็นเมืองแรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศ และยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์แบบจอร์เจียออร์โธด็อกซ์มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 1994 เมืองโบราณแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994

อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด ยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศ ตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล ในบริเวณยังมีทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งมซเคทาตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่จุดบรรจบของแม่น้ำ Aragvi และ Mtkvari ในภาคกลางของจอร์เจียตะวันออก ห่างจากทบิลิซีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กม. ในมซเคทา สถานที่ให้บริการประกอบด้วย Jvari Monastery, Svetitstkhoveli Cathedral และ Samtavro Monastery

Mtskheta เป็นเมืองหลวงเก่าของ Kartli อาณาจักรจอร์เจียตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราชจนถึงศตวรรษที่ 5 และยังเป็นสถานที่ที่ศาสนาคริสต์ได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของจอร์เจียในปี 337 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่ยังคงเป็นสำนักงานใหญ่ของโบสถ์จอร์เจียออร์โธดอกซ์และอัครสาวก

สภาพทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวย ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่จุดตัดของเส้นทางการค้า และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิเปอร์เซีย ซีเรีย ปาเลสไตน์ และไบแซนไทน์ ก่อให้เกิดและกระตุ้นการพัฒนาของมซเคตา และนำไปสู่การผสมผสานอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้ากับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หลังจากศตวรรษที่ 6 เมื่อเมืองหลวงถูกโอนไปยังทบิลิซี Mtskheta ยังคงรักษาบทบาทนำในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

อาราม Holy Cross Monastery of Jvari, วิหาร Svetitskhoveli และอาราม Samtavro เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของจอร์เจียในยุคกลาง โบสถ์ในปัจจุบันประกอบด้วยซากอาคารยุคก่อนบนพื้นที่เดียวกัน เช่นเดียวกับซากภาพวาดฝาผนังโบราณ คอมเพล็กซ์ของอาสนวิหาร Svetitskhoveli ในใจกลางเมืองประกอบด้วยโบสถ์อาสนวิหาร พระราชวัง และประตูของ Katolikos Melchicedek ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างขึ้นบนที่ตั้งของโบสถ์ในยุคก่อนๆ ที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 5 อาสนวิหารรูปไม้กางเขนมีโดมสูงอยู่เหนือทางข้าม และมีภาพวาดฝาผนังที่สำคัญหลงเหลืออยู่ภายใน การประดับประดาด้วยประติมากรรมอันวิจิตรของระดับความสูงนั้นเกิดขึ้นจากช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน โบสถ์ทรงโดมขนาดเล็กของอาราม Samtavro เดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 และได้รับการบูรณะหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โบสถ์หลักของอารามสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 11 มีหลุมฝังศพของ Mirian III กษัตริย์แห่ง Iberia ผู้ซึ่งสถาปนาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางการในจอร์เจีย

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งมซเคทามีซากโบราณคดีที่มีความสำคัญยิ่งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรมชั้นสูงในศิลปะการก่อสร้าง งานฝีมือก่ออิฐ เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนการหล่อและการแปรรูปโลหะ ตลอดจนวิวัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของอาณาจักรบนภูเขาแห่งนี้เป็นเวลาประมาณสี่พันปี นอกจากนี้ยังแสดงถึงคุณค่าที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญทางศาสนา เช่น นักบุญนีโน ซึ่งบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวจอร์เจีย อาร์เมเนีย กรีก และโรมัน และโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 6 ในอาราม Jvari ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์เจีย

มรดก

เกณฑ์ (iii) อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ของ Mtskheta เป็นประจักษ์พยานถึงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสูงของราชอาณาจักรจอร์เจียที่สาบสูญ ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์ยุคกลางของภูมิภาคนี้ พวกเขาแสดงการแนะนำและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังพื้นที่ภูเขาคอเคเชียนและเป็นประจักษ์พยานถึงวิวัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของภูมิภาคตั้งแต่ช่วงปลายสหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช

เกณฑ์ (iv) โบสถ์เก่าแก่ของ Mtskheta รวมถึงอาราม Jvari, วิหาร Svetitskhoveli และอาราม Samtavro เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมสงฆ์ยุคกลางในภูมิภาคคอเคซัส และแสดงถึงช่วงต่างๆ ของการพัฒนารูปแบบอาคารนี้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 18

 

ที่มา

ข้อมูล 

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

game điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhập

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật