game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
แหล่งมรดกโลก ความเป็นมาของมรดกโลก

game điện tửLiên kết đăng nhập

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

นิยามและความหมายของมรดกโลก คือ สถานที่ซึ่งมีคุณค่าสูงส่งอันประมาณค่ามิได้ และจะหาสถานที่อื่นใดมาทดแทนก็ไม่ได้ คุณค่าอันสูงส่งยิ่งยวดนี้มิได้เป็นสมบัติของชนชาติใดชาติหนึ่ง แต่เป็นมรดกที่เป็นสมบัติของมนุษยชาติทั้งปวง มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มรดกโลกทาง วัฒนธรรม (Cultural Heritage) และมรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural Heritage)

ความเป็นมาของมรดกโลก มีจุดเริ่มต้นมาจาก ปี ค ศ. 1960 ประเทศอียิปต์สร้างเขื่อนอัสวานใหม่ ซึ่งจะทำให้น้ำท่วมพื้นที่บริเวณหมู่บ้านในลุ่มแม่น้ำไนล์ อันเป็นที่ตั้งโบราณสถานสำคัญของอียิปต์โบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ วิหารอาบูชิมเบล กับวิหารเทพีไอซิสแห่งฟีเล รัฐบาลอียิปต์ ได้ร้องขอให้ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของ สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational Scientic and Cultural Organization: UNESCO) ให้ช่วยเหลือในการช่วยอนุรักษ์สมบัติล้ำค่าของ อาณาจักรนูเบียนเอาไว้ ยูเนสโกจึงเริ่มโครงการอนุรักษ์มรดกของมนุษยชาติ โดยการรณรงค์ให้นานาชาติหันมาสนใจการอนุรักษ์ศิลปสมบัติที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวโลก

ยูเนสโก ระดมเงินทุนมาใช้ในการเคลื่อนย้ายโบราณสถานสำคัญของอียิปต์ทั้ง 2 แห่งไปอยู่ที่ใหม่จนสำเร็จ ต่อมายูเนสโกได้เข้าไปช่วยเหลือเมืองเวนิช เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของอิตาลี ซึ่งกำลังมีปัญหาเมืองจม และเข้าไปช่วยบูรณะบุโรพุทฺโธ พุทธสถานสำคัญของชาวพุทธในอินโดนีเซีย ที่ปรักหักพังและเสื่อมโทรมเพราะกาลเวลาให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม จากนั้น ยูเนสโก ก็ถือเป็นภารกิจสำคัญในการรณรงค์ให้นานาชาติมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์โบราณสถานของ อารยธรรมเก่าแก่และมีคุณค่าอย่างยิ่งทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งหลาย 

ความสำเร็จเหล่านี้ของยูเนสโกนำไปสู่ที่มาของ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ซึ่งได้รับการยอมรับและการลงนามจากที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972 อนุสัญญาฯ นี้เรียกกันสั้นๆ ว่า The World Heritage Convention วัตถุประสงค์สำคัญของอนุสัญญาฯ คือ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ดำรงคุณค่า ความโดดเด่นเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดไป

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

-----------------------------------------

ที่มา

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật