game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Geoparks Thailand อุทยานธรณีไทย รวมข้อมูล

 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ประกาศอุทยานธรณีประเทศไทย (National Geopark of Thailand) ซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ประกาศไว้มีทั้งหมด 10 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

game điện tửLiên kết đăng nhập

อุทยานธรณีระดับโลกของ ยูเนสโก

Geopark Thailand อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) มีความโดดเด่น ด้านซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเลมหายุคพาลีโอโซอิก ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และลักษณะภูมิประเทศแบบคลาสต์

Geopark Thailand อุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) มีความโดดเด่นด้านภูมิประเทศของเทือกเขารูปอีโต้, ด้านซากดึกดำบรรพ์ และความหลากหลายของซากดึกบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ยุคนิโอจีนและควอเทอร์นารี

-

อุทยานธรณีระดับประเทศ ของไทย

Geopark Thailand อุทยานธรณีผาชันสามพันโบก (PhachanSamphanbot Geopark) มีความโดดเด่นด้านภูมิประเทศของหินทรายกลุ่มหินโคราช ลักษณะธรณีสัณฐานที่แปลกตา และซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ช่วงอายุสุดท้ายของประเทศไทย

Geopark Thailand อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ (Phetchabun Geopark) มีความโดดเด่นด้านธรณีสัณฐานของประเทศไทย เป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น ได้แก่ อินโดไชน่า และชาน-ไทยเคลื่อนที่เข้าหากันในช่วงประมาณ 240-200 ล้านปีก่อน

- อุทยานธรณีขอนแก่น มีความโดดเด่นด้านซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกถึง 5 สายพันธุ์

-

อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น

Geopark Thailand อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก มีความโดดเด่นด้านซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน โดยเป็นไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสบุ้ค มีอายุประมาณ 1.2 แสนล้านปี

Geopark Thailand อุทยานธรณีลำปาง (Lamphang Geopark) มีความโดดเด่นด้านปริมาณสำรองมากที่สุดในประเทศไทย, ซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมากกว่า 20 สายพันธุ์, ชั้นหอยขมน้ำจืดที่หนาที่สุดในโลก, ภูเขาไฟโบราณของประเทศไทย และแหล่งดินเบาแหล่งเดียวที่พบในประเทศไทย

Geopark Thailand อุทยานธรณีชัยภูมิ มีความโดดเด่นด้านซากดึกดำบรรพ์ใน 3 มหายุคของชั้นหินที่พบในประเทศไทย และภูมิประเทศทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลาย

- อุทยานธรณีพุหางนาค มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาโครงสร้างที่ทำให้ชั้นหินปูนเกิดการคดโค้ง, หลักฐานทางธรณีพิบัติภัยที่สัมพัทธ์กับการย้ายถิ่นของคนในอดีต และแหล่งน้ำมันดิบบนภาคพื้นทวีปอีกแห่งหนึ่งในประเทศ

- อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ มีความโดดเด่นด้านซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคมีโซโซอิก มากกว่า 30 แหล่งและความหลาหลายทางชีวภาพสูง, แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

----

game điện tửLiên kết đăng nhập

ข้อมูล Geopark ประเทศไทย เพิ่มเติม 

Geopark Thailand อุทยานธรณี รวมข้อมูลไทย

Geopark Thailand อุทยานธรณีของประเทศไทย (Geopark of Thailand)

Geopark Thailand อุทยานธรณีตราสัญลักษณ์

Geopark Thailand อุทยานธรณีการจัดตั้ง

Geopark Thailand อุทยานธรณีกำหนดการประกาศของประเทศไทย (National Geopark of Thailand)

Geopark Thailand อุทยานธรณีความเป็นมาประเทศไทย

Geopark Thailand อุทยานธรณีประเภท (Geopark)

-

--------

ที่มา

ภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Geoparks อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

-------------------------------------------------

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật