game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Geoparks อุทยานธรณีโลก ระดับสถานะ

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) มีระดับสถานะในการเป็น อุทยานธรณีโลกยูเนสโก อย่างไร

แม้ว่า อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จะไม่มีผลที่เป็นความสัมพันธ์หรือผูกพันบังคับในทางกฎหมาย แต่แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่อยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศท้องถิ่นภูมิภาคหรือชนพื้นเมืองในพื้นที่ อยู่แล้วตามความเหมาะสม บทบัญญัติของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ไม่ได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เกิดขึ้นในอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศ ท้องถิ่น ภูมิภาค หรือชนพื้นเมืองของประเทศนั้นๆ

สถานะของ อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เมื่อได้รับการประกาศแต่งตั้งแล้วก็จะสามารถเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ไปได้อีกเป็นระยะเวลา 4 ปี จากนั้นเมื่อครบกำหนด 4 ปีก็จะต้องมีการเข้ามาประเมินคุณค่า อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ใหม่หรือที่เรียกว่าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (revalidation) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพของแหล่งนั้นว่ายังมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงไร

โดย อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทุกแห่งจะต้องเตรียมข้อมูลรายงานความก้าวหน้า ในส่วนทาง ยูเนสโก ก็จะจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 คน และส่งเข้าพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในภาคสนาม ว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่เพียง จากนั้นก็จะประกาศผลประเมิน โดยมี 3 แบบ ได้แก่

- ผลการประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์ ได้รับบัตรเขียว (green card) ถ้าผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าแหล่งนี้ผ่านตามหลักเกณฑ์เป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ครบถ้วนสมบูรณ์ แหล่งนี้ก็จะยังได้รับการรับรองให้สามารถเป็น อุทยานธรณีโลก ต่อไปได้อีก 4 ปีโดยได้รับบัตรเขียวในการประเมิน

- ผลการประเมินต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ได้รับบัตรเหลือง (yellow card) ถ้าผลการประเมินมีบางหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ประเมินจะแจ้งให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกรับทราบ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งภายใน 2 ปี

- หากยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขหลังได้บัตรเหลืองใน 2 ปี จะได้รับบัตรแดง (red card) หากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ อุทยานธรณีโลก ในพืนที่นั้น ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำ หลังจากได้รับบัตรเหลืองและคำแนะนำตามที่แจ้งภายใน 2 ปีแล้ว อุทยานธรณีโลก แห่งนี้ก็จะถูกถอดถอนจากการเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ต่อไป

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Geoparks อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật