game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เกี่ยวข้องเฉพาะธรณีวิทยาอย่างเดียวหรือไม่

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เกี่ยวข้องเฉพาะธรณีวิทยาอย่างเดียวหรือไม่

นอกจาก อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จะต้องมีแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่สำคัญระดับนานาชาติแล้ว อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกยังรวมไปถึงการศึกษาและพัฒนาความเชื่อมโยงด้านมรดกทางธรณีวิทยากับด้านอื่นๆ เช่น ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม และมรดกด้านอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ต้องการสื่อสารให้สังคมทุกระดับของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับโลกของเราที่เรียกว่า “บ้าน” และต้องการให้ทุกคนรู้ว่าโลกของเราที่มีประวัติศาสตร์การเกิดมายาวนานกว่า 4,600 ล้านปีนั้น มีความสัมพันธ์และทำให้เกิดผลต่อกระทบกับความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมมนุษย์ในทุกด้านอย่างไร อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จึงไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะธรณีวิทยาอย่างเดียว อย่างที่หลายคนเข้าใจเมื่ออ่านชื่อ geopark

สถานะทางกฎหมายถูกผูกติดกับการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกหรือไม่

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกไม่มีความผูกพันในทางกฎหมาย แต่แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่ อยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศ ท้องถิ่น ภูมิภาค หรือ ชนพื้นเมืองที่มี อยู่แล้วตามความเหมาะสม บทบัญญัติของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ไม่ได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เกิดขึ้นในอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศ ท้องถิ่น ภูมิภาค หรือชนพื้นเมืองของประเทศนั้นๆ

เมื่อได้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว จะเป็นตลอดไปหรือไม่ ?

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเมื่อตั้งแล้ว จะเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกระยะเวลา 4 ปี และจะต้องมีการประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกใหม่หรือเรียกว่า revalidation เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพ ซึ่งอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะต้องเตรียมรายงานความก้าวหน้า และยูเนสโกจะส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 คน เพื่อประเมินคุณภาพอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในภาคสนาม มีบัตร 3 แบบ ได้แก่

- บัตรเขียว (green) ถ้าผลการประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ก็จะได้รับบัตรเขียวให้สามารถเป็นอุทยานธรณีโลกต่อไปได้อีก 4 ปี

- บัตรเหลือง (yellow) ถ้าผลการประเมินมีบางหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ประเมินจะแจ้งให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกรับทราบ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งภายใน 2 ปี

- บัตรแดง (red) หากหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารอุทยานธรณีโลก ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลังจากได้รับบัตรเหลืองแล้วตามที่แจ้งภายใน 2 ปี อุทยานธรณีโลกแห่งนี้ก็จะถูกถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อไป โดยต้องไปเริ่มแก้ไขและขอกลับมาเป็นใหม่ต่อไป

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Geoparks อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật