game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks: UGGP)

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks: UGGP) ตามคำจำกัดความของยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) คือ “พื้นที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งที่มีความสำคัญอย่างโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาและยังรวมถึงทางด้านโบราณคดี (Archaeology) นิเวศวิทยา (Ecology) และวัฒนธรรม (Culture)”

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก คือ พื้นที่ที่รวมแหล่งและสภาพภูมิประเทศที่มีความสำคัญทาง ธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ โดยพื้นที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย การอนุรักษ์ การให้การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก อาศัยคุณค่าของมรดกทางธรณีวิทยา (Geological Heritage) ร่วมกับคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติวิทยาและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ มาทำการเสริมสร้างให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจให้มากขึ้นในประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การใช้ทรัพยากรในโลกอย่างยั่งยืน การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และการลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ของประชาชนให้เห็นความสำคัญของ มรดกทางธรณีวิทยา ตั้งแต่สังคมอดีตจนถึงปัจจุบัน

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดมีความรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง และมุ่งให้มีการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยงพื้นที่อุทยานธรณีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เน้นการสร้างวิสาหกิจชุมชนโดยมีนวัตกรรมใหม่ การสร้างงานใหม่ และการสร้างหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพสูงจะถูกสนับสนุนและผลักดันจน กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของชุมชนผ่านการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ในขณะเดียวกันทรัพยากรทางธรณีวิทยา ก็ได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ไปพร้อมกัน

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แบบรวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งพื้นที่และภูมิทัศน์ที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติได้รับการจัดการด้วยแนวคิดแบบองค์รวมของการคุ้มครอง การศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการจากล่างขึ้นบนในการผสมผสานการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะที่การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ปัจจุบัน UNESCO Global Geoparks มีทั้งหมด 195 แห่ง ใน 48 ประเทศ

 

รวมข้อมูลเรื่องราวเพิ่มเติม 

Geoparks อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

Geoparks อุทยานธรณีโลก ประวัติการทำงาน UNESCO

Geoparks อุทยานธรณีโลก พื้นที่สงวนชีวมณฑล และแหล่งมรดกโลก

Geoparks อุทยานธรณีโลก ประกอบด้วย 4 สิ่งสำคัญ

Geoparks อุทยานธรณีโลก เกี่ยวข้องเฉพาะธรณีวิทยาอย่างเดียวหรือไม่

Geoparks อุทยานธรณีโลก ระดับสถานะ

Geoparks อุทยานธรณีโลก แนวคิด “จากล่างสู่บน” (a bottom up approach)

Geoparks อุทยานธรณีโลก รายชื่อ (UNESCO Global Geoparks)

Geoparks อุทยานธรณี ประเภท (Geoparks)

-

----------------

รวมข้อมูล Geoparks Thailand เพิ่มเติม 

Geopark Thailand อุทยานธรณี ความเป็นมาประเทศไทย

Geopark Thailand อุทยานธรณี การจัดตั้ง

Geopark Thailand อุทยานธรณี กำหนดการประกาศของประเทศไทย (National Geopark of Thailand)

Geopark Thailand อุทยานธรณี ตราสัญลักษณ์

Geopark Thailand อุทยานธรณี ประเภท (Geoparks)

Geopark Thailand อุทยานธรณี ของประเทศไทย (Geopark of Thailand)

Geopark Thailand อุทยานธรณีโลก สตูล (Satun UNESCO Global Geopark)

Geopark Thailand อุทยานธรณี โคราช (Korat Geopark)

Geopark Thailand อุทยานธรณี ผาชันสามพันโบก (PhachanSamphanbot Geopark)

Geopark Thailand อุทยานธรณี เพชรบูรณ์ (Phetchabun Geopark)

Geopark Thailand อุทยานธรณี ตาก (Tak Geopark)

Geopark Thailand อุทยานธรณี ชัยภูมิ (Chaiyapum Geopark)

Geopark Thailand อุทยานธรณี ลำปาง (Lamphang Geopark)

-

-----

 .

ที่มา 

ภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Geoparks อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

-------------------------------------------------

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật