game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

UN-HABITAT ศูนย์ฝึกอบรมเมืองนานาชาติ (The International Urban Training Center: IUTC)

 game điện tửLiên kết đăng nhập


ศูนย์ฝึกอบรมเมืองนานาชาติ (The International Urban Training Center: IUTC) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง UN-HABITAT และรัฐบาลจังหวัดคังวอน สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการดำเนินการการขยายตัวของเมืองอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ของ สหประชาชาติ นับตั้งแต่ก่อตั้ง

จังหวัดคังวอน ได้ให้การสนับสนุน IUTC อย่างเต็มที่โดยร่วมมือกับ UN-HABITAT IUTC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ทันสมัยและเอกสารต่างๆ สำหรับผู้นำเมือง ผู้กำหนดนโยบาย และนักวางผังเมือง หลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเครื่องมือในการพัฒนาและดำเนินนโยบายและโครงการการขยายตัวของเมืองอย่างยั่งยืนในชุมชนของตน หลักสูตรหลักของ IUTC มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการวางผังเมือง การพัฒนาและการรักษาชุมชนที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

ศูนย์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว UN-HABITAT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การจัดรูปที่ดิน ตลอดจนบริการด้านขยะ น้ำ สุขาภิบาล สุขภาพ และการศึกษา ให้กับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยส่วนใหญ่สำหรับ ผู้เข้าร่วมของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนถึงขณะนี้มีหลักสูตรนานาชาติเปิดสอนแล้ว 110 หลักสูตร

นอกจากนี้ เพื่อเป็นความพยายามที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถการดำเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นและ/หรือชุมชนศิษย์เก่า IUTC เป็นกิจกรรมติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมที่ IUTC เสร็จสิ้น ศูนย์และ UN-HABITAT ได้ขยายขอบเขตการฝึกอบรมไปยังพื้นที่ปฏิบัติจริงมากขึ้น เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมในประเทศและโครงการระดมทุนในประเทศกำลังพัฒนาโดยอิงจากการสำรวจความต้องการประจำปี

ที่อยู่:

IUTC Eco-complex (International Urban Training Center) 341-6 Saengtaegongwon-gil, Bukbang-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon State 250-884, Republic of Korea

Tel. +82-33-248 6584 Website :

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật