game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวเชียงใหม่ (Travel Chiang Mai)

game điện tửLiên kết đăng nhập

เชียงใหม่ (Chiang Mai) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,232 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรราว 1.79 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทย

จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันกำลังพิจารณาให้คัดเลือกเป็นเมืองแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของ หอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ

เที่ยวเชียงใหม่ (Travel Chiang Mai)

@ เมือง

เที่ยวเชียงใหม่ เมือง วัดพระธาตุดอยคำ

เที่ยวเชียงใหม่ เมือง วัดสวนดอก (Wat Suan Dok) พระอารามหลวง

-

-

@ กัลยาณิวัฒนา

-

-

จอมทอง

-

-

เชียงดาว

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว เคียงฟ้าธาราไพร บ้านแม่แมะ

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว บ้านต้นไม้แม่แมะ

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว ม่านหมอกเชียงดาวโฮมสเตย์

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว วัดถ้ำเชียงดาว (Tham Chiang Dao Temple)

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว วัดปางมะโอ (วัดพระธาตุสามเงา)

เที่ยวเชียงใหม่ เชียงดาว วัดแม่แมะ

-

ไชยปราการ

เที่ยวเชียงใหม่ ไชยปราการ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land)

-

-

ดอยเต่า

-

----

ดอยสะเก็ด

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด (Wat Phra That Doi Saket)

-

---

ดอยหล่อ

-

----

ฝาง

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล (Ban Norlae Operations Base)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง ดอยอ่างขาง (Doi Angkhang)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง ดอยอ่างขาง จุดชมวิวม่อนสน (Mon Sone Viewpoint)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง ดอยอ่างขาง โรงงานผลิตชาอินทรีย์โครงการหลวง (Royal Project Organic Tea Factory)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง ดอยอ่างขาง ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล (Ban No Lae Strawberry Farm)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง ดอยอ่างขาง สโมสรดอยอ่างขาง-สวน 80 พรรษา

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง บ่อน้ำพุร้อนฝาง (Fang Hot Spring)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง บ้านนอแล (Ban Norlae)

เที่ยวเชียงใหม่ ฝาง อุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก

-

-

พร้าว

-

----

แม่แจ่ม

เที่ยวเชียงใหม่ แม่แจ่ม ป่าปงเปียง บ้านพี่ทองดีโฮมสเตย์

-

---

แม่แตง

เที่ยวเชียงใหม่ แม่แตง แดนเทวดา

เที่ยวเชียงใหม่ แม่แตง ไร่ชาระมิงค์

เที่ยวเชียงใหม่ แม่แตง วัดดอยอุดมธรรม

-

-

แม่ออน

เที่ยวเชียงใหม่ แม่ออน ทโล้โฮมสเตย์ (Taloh Homestay)

เที่ยวเชียงใหม่ แม่ออน บ้านแม่กำปอง (Mae Kampong Village)

เที่ยวเชียงใหม่ แม่ออน ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน

เที่ยวเชียงใหม่ แม่ออน วัดแม่กำปอง (Wat Mae Kampong Village)

เที่ยวเชียงใหม่ แม่ออน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก (Teen Tok Royal Project Development Center)

-

---

@ แม่อาย

เที่ยวเชียงใหม่ แม่อาย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หน่วยพิทักษ์ อช.ดอยผ้าห่มปก ที่ 4

-

---

@ เวียงแหง

-----

@ สะเมิง

เที่ยวเชียงใหม่ สะเมิง ถ้ำหลวงแม่สาบ (Mae Sap Cave)

เที่ยวเชียงใหม่ สะเมิง พระธาตุดอยนก

เที่ยวเชียงใหม่ สะเมิง หลองข้าวสะเมิง

-

-

@ สันกำแพง

-----

@ สันทราย

-

---

สันป่าตอง

-

----

@ สารภี

-

----

@ หางดง

เที่ยวเชียงใหม่ หางดง วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)

เที่ยวเชียงใหม่ หางดง หุบเขาเร้นรัก (The Valley of Love)

-

--

@ อมก๋อย

-

----

@ ฮอด

-

----

@

 

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

arrahmanlive.com

-----------------------------------------

เที่ยวเชียงใหม่ (Travel Chiang Mai)

เที่ยวไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 game điện tửLiên kết đăng nhập 
 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 
.
xxx
yyy
 
 
.
xxx
yyy
 
 
  
  

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật