game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวกรุงเทพ พระนคร วัด​ราชนัดดารามวรวิหาร​ (โลหะปราสาท) (Ratchanatdaram Worawihan Temple (Loha Prasat)

.game điện tửLiên kết đăng nhập

วัด​ราชนัดดารามวรวิหาร​ (โลหะปราสาท) (Ratchanatdaram Worawihan Temple (Loha Prasat) เขตพระนคร กรุงเทพ อยู่ที่ ถนนมหาไชย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บนสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ พระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี) จึงพระราชทานนามว่า วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 ตรงกับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการสร้างเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้

เป็น วัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2492 ความสวยงามของวัดที่สร้างความสะดุดตาให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาสร้างสรรค์โดย เจ้าพระยายมราช (บุญนาค) สถาปนิกผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด กำกับการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ ส่วนพระยามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมทั้งกำาแพงและเขื่อนรอบวัด ขณะที่ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาท โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์ หากแต่สร้างไม่แล้วเสร็จ กระทั่งรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างต่อจนเสร็จ และภายหลังมีการซ่อมแซมวัดราชนัดดารามอีกครั้งในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยได้พยายามรักษาแบบแผนเดิมของ โลหะปราสาท สมัยรัชกาลที่ 3 ให้มากที่สุด โลหะปราสาทที่นี่จึงถือเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย ปลูกสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึง โพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบน สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ภายในวัดงดงามประณีตตามแบบศิลปะไทย เช่น พระอุโบสถมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธาน พระนามว่า พระเสฏฐตมมุนี ส่วนในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร นามว่า พระพุทธชุติธรรมนราสพ

สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยังเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานพระนามว่า "พระเสฏฐตมมุนี" ส่วนพระวิหารก็เป็นศิลปะแบบไทยเช่นกัน ภายในมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นประธาน พระนามว่า "พระพุทธชุติธรรมนราสพ"

แต่เดิม โลหะปราสาท ไม่ได้ตั้งเด่นเป็นสง่าเมื่อผ่านมาทางถนนราชดำเนินเหมือนในปัจจุบัน เพราะมีการก่อสร้าง โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย หัวมุมถนนราชดำเนิน ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2532 จึงได้มีการรื้อ ศาลาเฉลิมไทย โดยอ้างว่าตัวอาคารที่บดบังทัศนียภาพของโลหะปราสาทและวัดราชนัดดา ปัจจุบันพื้นที่อาคารเฉลิมไทยถูกกลายเป็น ลานพลับพลาเจษฎษบดินทร์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 20 บาท

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

arrahmanlive.com

-----------------------------------------

เที่ยวกรุงเทพ (Travel Bangkok)

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 
 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

.
 
 
 
 game điện tửLiên kết đăng nhập
 
game điện tửLiên kết đăng nhập
 
game điện tửLiên kết đăng nhập
 
 
game điện tửLiên kết đăng nhập
 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật