game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

หน้าจอ iok2u travel สรุปการเรียนรู้ท่องโลกของน้องเรน เป็นการพยายามแสดงถึงการนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และพยายามทำให้เห็นว่าหากใช้ความรู้ที่ถูกต้องในงานด้านสารสนเทศก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนัก ในครั้งนี้เป็นการนำเอากูเกิ้ลชีต (google sheet) ที่มีการใช้ฟรี มาใช้ทำงานร่วมกับ google Looker studio ที่ใช้แสดงผลข้อมูลในรูปหน้าจอรายงาน (dashboard) มาเล่ากล่าวถึงการเดินทางที่มี ช่วยทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิดเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย ใช้ประเมินผลการเดินทางที่มีผ่านมา หาความถี่ หาทิศทาง หาการกระจายพื้นที่ หรืออาจมองหาความสัมพันธ์อื่นๆ ได้ตามต้องการ จะเห็นว่าการมองเป็นภาพที่จะเข้าใจง่ายกว่าการดูตารางข้อมูลที่มีเท่านั้น และทำให้เห็นว่าในชีวิตเรายังมีอีกหลายเรื่องที่หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและงานฐานข้อมูลมาช่วยก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ต้องรอใช้ข้อมูลที่ต้องมีมากมาย หรือไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างระบบที่ใช้งบประมาณมากมาย
แต่ควรต้องศึกษาหาความรู้ที่ดีจะช่วยให้ประหยัดและได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลการเดินทางทัศนศึกษาและท่องเรียนรู้ในโลกกว้างที่มี มาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อดูและใช้วางแผนการเรียนรู้โลกกว้างได้ต่อไป 

---------------------------------------------

จัดทำโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ที่มา 

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

รายงาน Dash Board ที่น่าสนใจจาก Looker studio

เที่ยวไทย (Travel Thailand)

ท่องเที่ยวกับ iok2u

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật