game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

game điện tửLiên kết đăng nhập

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า

-----------------------------------

ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า มีดังนี้

1. ช่วงเทศกาล โครงการจะไถ่วัวหรือควายตัวเมีย จากโรงฆ่าส้ตว์

2. จะนำส่งวัวควายที่ไถ่ไปที่ วัดป่านิคมพัฒนาราม บ้านนิคม อำเภอกระจาย จังหวัดยโสธร (หรือวัดอื่นตามพิจารณาของพระอาจารย์โกมล)

3. วัวควายที่ไถ่จะได้อยู่ที่วัดอย่างน้อย 3-7 วัน ให้น้องวัวควายได้ทำใจตั้งสติที่รอดมาจากโรงฆ่าสัตว์ จนได้มาอาศัยร่มเงาของวัด

4. วัดป่านิคมพัฒนาราม จัดตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ เพื่อมาร่วมกันเป็นผู้คัดเลือกคนหรือครอบครัวที่มีความเหมาะสมให้มารับไปเลี้ยง โดยผู้ที่จะมารับไปเลี้ยงควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- เป็นผู้มีความประพฤติดี ที่ทางวัดและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

- เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- ร่วมกิจกรรมกับทางวัดด้วยดี 

** ถ้ามีบุตรที่ไม่เกิน ม. 6 จะดีมาก เพราะอยากให้บุตรเป็นผู้มาร่วมรับมอบเพื่อนำไปเลี้ยงดู เพื่อที่เด็กจะได้ผูกพันกับทางวัดและรู้สึกว่ามาวัดได้อะไรดี ๆ อยู่เสมอ

5. ข้อตกลง ผู้รับไปเลี้ยงต้องให้คำสัญญากับทางวัดดังนี้

- จะไม่นำไปขาย ไม่นำไปจำนำ หรือนำไปแลกเป็นมูลค่าใด ๆ

- จะไม่พยายามฆ่า และจะต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด

- ห้ามและไม่มีสิทธิ์นำไปยกให้คนอื่นเลี้ยงต่อเด็ดขาด

- หากเลี้ยงไม่ได้ไม่ไหว ขอให้ส่งคืนวัดเท่านั้น

-----------------------------------

ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật