game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 112 น้องขวัญฟ้า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566

 

🐂 ขอเชิญร่วม ไถ่ชีวิตตัวที่ 112 น้องขวัญฟ้า กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันแม่ เดือนธันวาคม 2566

@ ฟาติมา ตายูเคนคะ 4,000
@ อนุชา เต็งพงศธร 300
@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300
@ วิลาวัลย์ หล่อวินิจนันท์ 3,000
@ ธนวันต์ จิระพงษ์ธนาธร พร้อมครอบครัว 200
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ฐิติรัตน์ กลั่นน้ำทิพย์ 100
@ ประดิษฐ์ นูเล 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมา-ธนวิทย์ จันทร์โต 200
@ ทองหยด อุทัยฉาย 100
@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ พร้อมครอบครัว 100
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200
@ แสงเดือน อินคำ 100
@ หนูเพียร โลกานัง อุทิศบุญให้นายขันตี โลกานัง 100
@ สมศรี คล้ายกมล 100
@ สายสมร นาคเสวี 100
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ ประภัทร์ ธัญญวุฒิ พร้อมครอบครัว 100
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 100
@ สมคิด ศรีเนตร พร้อมครอบครัว 100
@ ธวัชชัย ปรีกมล 80
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ จิราวดี-เกรียงชัย-กิตติภัฎ-ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 400
@ ละมัย-สิวาพร-ชาญณรงค์ กระจ่างสดอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ และบรรพบุรุษ 200
@ ประทุมวรรณ-เนตรชนก-เนตรนภา-ชนินาถ ตันหยงทอง อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ และบรรพบุรุษ 300
@ ทองสืบ-อรสา พงษ์จรรยากุล และครอบครัว 200
@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี และครอบครัว 200
@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 100
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 300
@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200
@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 200
@ อุทิศให้คุณพ่อมาโนช สาธร 300
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 300
@ พรรณศิรี สองเมือง 100
@ วรรณลดา ศรีนวล อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300
@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อประจักษ์ คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล และพลเอกวีระ เมฆะวิภาต 300
@ ประนอม พิมพกรรณ์ 200
@ นงนุช บุตรวัง 300
@ รัชฎาภรณ์ บุญหอม 300
@ ไพรศรี พิมพะกรรณ์ 200
@ เอมอร อารีย์ 399
@ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อวิชัย ช่วงฉ่ำ และ เจ้ากรรมนายเวร 1,000
@ กมลกาญจน์-วรรธน แถบเงิน 500
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200
@ สุรีย์-นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล 200
@ อภิเลข-พรสวาท วัฒนกูล 500
@ กนกนิจ พนาวาส 200
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้ พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี และเจ้ากรรมนายเวร 100
@ มนต์ชัย-จันทร์เพ็ญ เดชพล และครอบครัว อุทิศผลบุญให้คุณแม่ละมุน เดชพล คุณพ่อทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 1,000
@ นิตยา จันทร์ทอง และครอบครัว 200
@ ชนินทร จันทร์ทอง และเกสรา วงศ์บุดดี 200
@ อุทิศให้คุณแม่ซิว มอบมิตร 100
@ จิตภินันท์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์, ยศวริศ-สรวิชญฺ์ ผานาค 200
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200
@ กาญจนา ชนะวงษ์ 300
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 300
@ จิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ 199
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ อุทิศบุญให้ นายส่งยศ สุพิชญ์ 300
@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 300
@ ประสงค์-ปานจิตต์ ประยงค์เพชร อุทิศให้บุพการี 200
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ สุวิทย์ ผาบจันดา 500
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ 300
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 100
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200
($) รวมยอดบริจาค​ 24,978 บาท

--------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 112 น้องขวัญฟ้า รวมไถ่+ค่าส่ง 22,000 บาท มอบวันที่ 25 ธันวาคม 2566 มีเงินเหลือ 2,978 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 113 น้องฟ้าใส ในช่วงวันปีใหม่ วันที่ 1 มค. 2567 อีกทีนะครับ

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องขวัญฟ้า

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật