game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 111 น้องขวัญดิน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566

 game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ขอเชิญร่วม ไถ่ชีวิตตัวที่ 111 น้องขวัญดิน กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันแม่ เดือนสิงหาคม 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ สมจิตร สมอเขียว พร้อมครอบครัว 100
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 100
@ ธีรพร แก้วใส 200
@ อาริยา แก้วใส 200
@ พงศ์พจน์ แก้วใส 100
@ อชิตา ตั้งเกษมุกดา และครอบครัว 200
@ เปิ้ล-หน่อย 200
@ วรานนท์-จุไรรัตน์ ไถ่วัวควายทำบุญให้บุพการี 650
@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 200
@ อนุชา เต็งพงศธร 300
@ กอแก้ว สุทธิสิทธิ์ ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 300
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ กรลักษณ์ ตรัสมา-ธนวิทย์ จันทร์โต 200
@ ธวัชชัย ปรีกมล พร้อมครอบครัว 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ธนวันต์ จิระพงษ์ธนาธร 50
@ หนูพิศ คำโสกเชือก 50
@ อัมพร-สง่า มูลศรี พร้อมครอบครัว 100
@ นัฐกนก สุขสุคนธ์ พร้อมครอบครัว 100
@ วรัญญา สุขสุคนธ์ 100
@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ พร้อมครอบครัว 200
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 100
@ นวรัตน์ พุทธภาทา พร้อมครอบครัว 100
@ สมคิด ศรีเนตร พร้อมครอบครัว 100
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 100
@ พีระพล-กาญจนา คล้ายดี พร้อมครอบครัว 200
@ วุฒิชัย สุขสมปอ-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ ขออุทิศบุญให้ ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 400
@ สายสมร นาคเสวี พร้อมครอบครัว 200
@ มาลัย เพชรพิมล พร้อมครอบครัว100
@ ละมัย กระจ่างสด 200
@ สิวาพร กระจ่างสด 100
@ ประสาน รัตนสิริลักษณ์ 156
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 300
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ดรุณี สายสุทธิชัย 300
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ บัณฑิต ชัยศิลบุญ 500
@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500
@ สลา​-ลัดดาวัณย์​ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อวิชัย ช่วงฉ่ำ และเจ้ากรรมนายเวร 1,000
@ ทองหยด อุทัยฉาย 100
@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200
@ เดชา-มิลธิตา-ธนบดี มณีนัย-ณปภัช อัศวหยก อุทิศให้พ่อแก้วแม่กุย งามทรง-พ่อพันตรีจินดาและแม่พัชนี มณีนัย 200
@ ประพัฒ เศรษฐปิยานนท์ 500
@ สุรีย์-นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล 100
@ อุทิศให้ ส่งยศ สุพิชญ์ 300
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 300
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้ พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี และเจ้ากรรมนายเวร 100
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ ประสงค์-ปานจิตต์ ประยงค์เพชร อุทิศให้บุพการี 200
@ ดีเซลล์ สวนบุรี 500
@ เศวต ศรีศิริ 100
@ อุทิศส่วนบุญให้ คุณแม่พริ้ง แซ่ลี้ 100
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 100
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 350
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 110 เหลือยกมา 11,244 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 26,000 บาท
--------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 111 น้องขวัญดิน รวมไถ่+ค่าส่ง 26,000 บาท มอบวันที่ 13 ตุลาคม 2566 มีเงินเหลือ 0 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 112 น้องขวัญฟ้า ในช่วงวันออกพรรษา วันที่ 5 พญ. 2566 อีกทีนะครับ

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องขวัญดิน

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật