game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 108 น้องขวัญเรือน ในวันอาสาฬหบูชา กรกฎาคม 2566

 game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ขอเชิญร่วม ไถ่ชีวิตตัวที่ 108 น้องขวัญเรือน กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ ขวัญใจ-ประสาน ศรีสมบัติ บริจาควัว 2 ตัว

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี และครอบครัว 200

@ เอมอร-สมาน อารีย์ 309

@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 200

@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 100

@ ทิพาพร ทองเกรียว และครอบครัว 500

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ มอบให้แด่นางฟ้าเทวดาประจำตัว 500

@ มนต์ชัย เดชพล และครอบครัว 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย และครอบครัวเสนาชัย 500

@ อุทิศให้ ส่งยศ สุพิชญ์ และญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวร 300

@ ยศพนธ์ สุขแสน และครอบครัว 100

@ จันดี เสนน้ำเที่ยง และครอบครัว 100

@ สมศรี คล้ายกมล 100

@ ศศิวิมล มีจรูญสม ขออุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อเฉลียว มีจรูญสม 500

@ ประพนธ์-เบญจมาศ บุญเจริญ และครอบครัว 400

@ ทองสืบ-อรสา พงศ์จรรยากุล และครอบครัว 500

@ กังวาน-ศรีประไพ ธรรมแสง 300

@ ไพรศรึ พิมพะกรร์ และครอบครัว 300

@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 100

@ ปิยรัตน์ จันทร์น้อย พร้อมครอบครัว 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 100

@ ทองหยด อุทัยฉาย 100

@ สมคิด ศรีเนตร 100

@ หนูเพียร โลกานัง 100

@ สายสมร นาคเสวี 100

@ ละมัย กระจ่างสด 200

@ สิวาพร กระจ่างสด 100

@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200

@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 400

@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100

@ อัมพร-สง่า มูลศรี พร้อมครอบครัว 100

@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 100

@ กรลักษณ์ ตรัสมา, ธนวิทย์ จันทร์โต 200

@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ พร้อมครอบครัว 100

@ กอแก้ว สุทธิสิทธิ์ ขออุทิศส่วนกุศลที่ทำในครั้งนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 300

@ สรวงภรณ์ คันศร 200

@ วรัทยา เหล่าแสง 100

@ อุทิศส่วนกุศลให้กับ พ่อแม่และญาติรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรกรรมทั้งหมดทั้งปวง 566

@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 300

@ พรรณศิรี สองเมือง 100

@ อุทิศแด่คุณแม่ซิว มอบมิตร 200

@ นิตยา จันทร์ทอง และครอบครัว 200

@ อุทิศให้น้องโดโด้,ดุ๊กดิ๊ก,แน้ตตี้,สปาย,มิกกี้ 100

@ อุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์ ให้แม่โสภณาและน้องสุพรรณี โกศัลวัฒน์ 300

@ นงนุช บุตรวัง 300

@ มัณฑณา ดีรักษา อุทิศให้พ่อแม่และญาติที่ล่วงลับ 199

@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 200

@ อุไรรัตน์ ลี้ภากรณ์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร 500

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100

@ จิรวัฒน์ ทวีวัฒน์ 299

@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300

@ เปรมฤทัย วินัยแพทย์ 500

@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ และครอบครัว 200

@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200

@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200

@ พรเพ็ญ บุญชลากุลโกศล 200

@ พรสวาท-อภิเลข วัฒนกูล 500

@ ภัทรีนาฏ บุญชู 500

@ สุรีย์-นราเมศวร์ 200

@ ศรีอุไร สมเพราะ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500

@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300

@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200

@ อัจชญา จารูพันธ์ 100

@ หน่อย&เปิ้ล 200

@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 1,000

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100

@ ประสงค์-ปานจิตต์ ประยงค์เพชร อุทิศให้บุพการี 200

@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200

@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 100

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 107 เหลือยกมา 372 บาท

($) รวมยอดบริจาค​ 21,145 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 108 น้องขวัญเรือน และ 109 น้องขวัญใจ รวมไถ่+ค่าส่ง 0 บาท มอบวันที่ 2 สิงหาคม 2566 มีเงินเหลือ 21,145 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 110 น้องขวัญเมือง ในช่วงวันแม่ เดือนสิงหาคม 2566 อีกทีนะครับ 

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องขวัญเรือนและขัวญใจ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật