game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ไถ่ชีวิตตัวที่ 107 น้องขวัญนา ในวันวิสาขบูชา มิถุนายน 2566

game điện tửLiên kết đăng nhập 

🐂 ขอเชิญไถ่ชีวิตตัวที่ 107 น้องขวัญนา ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันวิสาขบูชา มิถุนายน 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ อุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวร 500
@ บัณฑิต-พรทิพย์ ชัยศิลบุญ 500
@ มณีนาถ ชาติวงษ์ 300
@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 300
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ รัชฏาภรณ์ บุญหอม 500
@ เมตตา บัวสด 300
@ มนต์ชัย เดชพล และครอบครัว 400
@ อุไรรัตน์ ลี้ภากรณ์ อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร 500
@ วิลาวัลย์ ตรีรัตนชวลิต 100
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300
@ สุรชัย รัตนโกศล 500
@ อนุชา เต็งพงศธร 300
@ จุมพล ปริตโตทก 200
@ ลัดดา-พัชร์สุ วรรณขาวและครอบครัว อุทิศให้นายเติม เต็มบุญนาค นางเอี่ยง แซ่เล้า และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 1,000
@ อรอนงค์ ศรีประพันธ์ 100
@ อุทิศส่วนบุญให้ เจียน-เปรื่อง ธาราวุฒิ 500
@ สลา-ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 200
@ สมพร ดัดถุยาวัด 100
@ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 199
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ ประนอม พิมพกรรณ์ 200
@ อติ สุวรรณภราดร 300
@ ดารัตน์ สุวรรณภราดร 300
@ สุรชัย ธนบริคณห์ 300
@ สมศักดิ์ ธนบริคณห์ 300
@ ปริศนา ธนบริคณห์ 300
@ สกล ธนบริคณห์ 300
@ วนิดา สุขรุ่งเรือง 200
@ ยศพนธ์ สุขแสน 100
@ กิตติภัฎ เตียวศิริทรัพย์ 100
@ ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 200
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ บรรพชัย-จิตตาภัทร์-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 200
@ นงลักษฌ์ สายสุข อุทิศไห้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 200
@ ณัฐพงษ์ รุ่งฉัตร อุทิศบุญไห้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 50
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200
@ พรรณศิรี สองเมือง 100
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ นันท์นิชา เสนาชัย 500
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ และครอบครัว 300
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 300
@ กอแก้ว สุทธิสิทธิ์ ขออุทิศส่วนกุศลที่ทำในครั้งนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 300
@ เอมอร-สมาน อารีย์ 509
@ เบญจมาศ บุญเจริญ อุทิศผลบุญกุศลให้แก่ คุณพ่อน้อย-คุณแม่สมบูรณ์ เหง้าพรหมมินทร์ 200
@ กัมปนาท-กันยารัตน์-เด็กหญิงศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล 500
@ กาญจนา ชนะวงษ์ อุทิศบุญกุศลให้แก่ นายสมศักดิ์ ชนะวงษ์ 500
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ ดรุณี สายสุทธิชัย 500
@ พิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ 300
@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500
@ ขออุทิศบุญให้ ส่งยศ สุพิชญ์ 500
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ​ ยังมี​ อุทิศ​ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 1,000
@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 100
@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200
@ จิรพร เพชรมาก 100
@ สมหมาย คำแสน 100
@ อรุณวดี ชนะวงศ์ ลักขณา เหล่าไพบูลย์ และศิริกนก ชนะวงศ์ ขออุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่เราทำเค้ารถล้มในวันนี้ และขอให้อโหสิกรรมให้ด้วย 1,000
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 304
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 300
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ นิวัตน์ 100
@ ประสงค์-ปานจิตต์ ประยงค์เพชร อุทิศให้บุพการี 200
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 100
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 900
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 106 เหลือยกมา 4,110 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 26,372 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 107 น้องขวัญนา รวมไถ่+ค่าส่ง 26,000 บาท มอบวันที่ 13 มิย. 2566 มีเงินเหลือ 372 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 108 น้องขวัญเรือน ในช่วงวันอาสาฬหบูชา เดือนกรกฎาคม 2566 อีกทีนะครับ 

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 107 น้องขวัญนา รวมไถ่+ค่าส่ง ... บาท มอบวันที่ ... มิย. 2566 มีเงินเหลือ ... บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 108 น้องขวัญเมือง ในช่วงวันอาสาฬหบูชา เดือนกรกฎาคม 2566 อีกทีนะครับ

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องขวัญนา

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật