game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 106 น้องขวัญข้าว ในวันพืชมงคล 2566

 game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ขอเชิญไถ่ชีวิตตัวที่ 106 น้องขวัญข้าว ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันพืชมงคล 2566 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 199
@ ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อหาญ-นายมโนธรรม สุขนา 500
@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ผุสชา รงค์สุวรรณ พร้อมครอบครัว 100
@ ทองหยด อุทัยฉาย 100
@ ภารดา ศรีเนตร พร้อมครอบครัว 100
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 100
@ สายสมร นาคเสวี 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100
@ ธนวิทย์ จันทร์โต 100
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ บรรพชัย มุสิกวงศ์ 100
@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ 100
@ รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 100
@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 100
@ ยุคลพร ทองมีมา 20
@ ธัญญชญา แก้ววงค์ 100
@ อัจฉรา แก้ววงค์ 30
@ ขวัญฤดี คงเทพ 20
@ อารยา คงเทพ 20
@ เปรมสุข ภู่กลิ่น 20
@ เสาวณีย์ ภู่กลิ่น 20
@ เสาวรัตน์ ภู่กลิ่น 20
@ รัตนพรรณ เลิศบุศ 110
@ เศรษฐพงค์ เลิศบุศ 20
@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ วรรณลดา ศรีนวล อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300
@ วิชุดา งาเนียม พร้อมครอบครัว 300
@ อัมพร-สง่า มูลศรี 100
@ จิราวดี-เกรียงชัย-กิตติภัฎ-ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 400
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล และครอบครัว 500
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ ประสงค์-ปานจิตต์ ประยงค์เพชร 200
@ นันท์นิชา เสนาชัย 500
@ นงนุช บุตรวัง 300
@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 200
@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง อุทิศส่วนกุศลให้บุพการี 1,000
@ อนันต์ สมบูรณ์ศรี และครอบครัว 1,000
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 300
@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500
@ ภควรรณ ภู่กิติรัตน์ 100
@ สมนา ชัยภัย 100
@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 200
@ เกื้อกูล ชนะวงศ์ และลูกหลานขออุทิศบุญกุศลให้นางเพ็กจู ชนะวงศ์ 500
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200
@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 200
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ ประภัสสร ชวมณีนันท์ 100
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ อุทิศให้ อากุ๊งเซ้ม ตันยาลักษณ์ 289
@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200
@ อุทิศให้ คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน และนายประกิตย์ แก้วปัญญา 200
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ เกรัยงศักดิ วัฒนสุข 2,000
@ คงฤทธิ์ ละออปักษิณ 300
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ เกียรติศักดิ์ 100
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 100
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 105 เหลือยกมา 14,242 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 30,610 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 106 น้องขวัญข้าว รวมไถ่+ค่าส่ง 27,000 บาท มอบวันที่ 17 พค. 2566 มีเงินเหลือ 3,610 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 107 น้องขวัญนา ในช่วงวัน วิสาขบูชา เดือนมิถุนายน 2566 อีกทีนะครับ 

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องขวัญข้าว

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật