game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ไถ่ชีวิตตัวที่ 105 น้องแสนสุขในวันสงกรานต์ 2566

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 105 น้องแสนสุข ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 299

@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 300

@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500
@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300
@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500
@ เกื้อกูล ชนะวงศ์ และลูกหลานขออุทิศบุญกุศลให้ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ 1,000
@ จิรพร เพชรมาก อุทิศไห้เจ้ากรรมนายเวร 100
@ สมหมาย คำแสน อุทิศไห้พ่อโสม คำแสนและเทวดาที่รักษา 100
@ สายสมร นาคเสวี 200
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 100
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ สมคิด ศรีเนตร 100
@ ยศพนธ์ สุขแสน อุทิศบุญให้ นางวันเพ็ญ สุขแสน 100
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200
@ ทองหยด อุทัยฉาย 100
@ อัมพร-สง่า มูลศรี 100
@ แสงเดือน อินคำ100
@ จิตตาภัทร์-บรรพชัย-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 150
@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 100
@ อุบล กาญจนะหุต 100
@ ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 100
@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต-เบ็ญจรงค์ ผดาศรี 100
@ วิชุดา งาเนียม พร้อมครอบครัว 300
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ งจิราวดี-เกรียงชัย-กิตติภัฎ-ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ และคุณแม่วิไลววรณ ละออปักษิณ 500
@ สิวาพร กระจ่างสด 300
@ ละมัย กระจ่างสด 300
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ พิชฎา เลิศษภกุลพร 200
@ อาวัชนากร ยงกุล 200
@ รสนันตน์ บัวทอง 100
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ ประนอม พิมพกรรณ์ 300
@ อรณัญชุ์ภรณ์ จักรพันธ์ 100
@ นงนุช บุตรวัง 300
@ มนต์ชัย เดชพล และครอบครัว 500
@ อุทิศให้ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว (บังสกุล) 300
@ กาญจนา ชนะวงษ์ 300
@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 200
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล และครอบครัว 500
@ กังวาน ธรรมแสง 200
@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 300
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 300
@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200
@ พรเพ็ญ บุญชลากุลโกศล 200
@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต 109
@ นวรัตน์ 199ก
@ กิตติ์ธเนศ ตั้งจิตรัตน์ 500
@ ประพนธ์ บุญเจริญ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้นายวันดี บุญเจริญ นางมิ่ง บุญเจริญ รต.น้อย เหง้าพรหมมินทร์ และนางสมบูรณ์ เหง้าพรหมมินทร์ 200
@ พรรณศิรี สองเมือง 100
@ ศศิวิมล มีจรูญสม ขออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเฉลียว มีจรูญสม 1,000
@ เชวงศักดิ์ คำตา 300
@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 200
@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500
@ ดช.ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500
@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200
@ เดชา-มิลธิตา-ธนบดี มณีนัย-ณปภัช อัศวหยก 300
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี+เจ้ากรรมนายเวร 100
@ ดรุณี สายสุทธิชัย 300
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200
@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 100
@ ฐิติกานต์ บุญเจริญ 100
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ กรทิพย์ วารินศิริกุล 500
@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300
@ อาวัชนากร ยงกุล 500
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่อหาญ-มโนธรรม สุขนา 500
@ อรศรี แสงทอง 100
@ สมศรี คล้ายกมล 100

@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500

@ มัณฑณา ดีรักษา+เทวดาประจำตัว 199

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200

@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200

@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 100

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 104 เหลือยกมา 10,286 บาท

($) รวมยอดบริจาค​ 33,242 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 105 น้องแสนสุข รวมไถ่+ค่าส่ง 19,000 บาท มอบวันที่ 13 เมย. 2566 มีเงินเหลือ 14,242 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 106 น้องขวัญข้าว ในช่วงวันพืชมงคล พฤษภาคม 2566 อีกทีนะครับ

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องแสนสุข

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

game điện tửLiên kết đăng nhập

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật