game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

game điện tửLiên kết đăng nhập

ไถ่ชีวิตตัวที่ 104 น้องฮักแพงในวันมาฆบูชา 2566

 

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 104 น้องฮักแพง ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงมาฆบูชา วันที่ 5 มีค. 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ สุภาพรรณ-มนตรี เหลืองอิงคะสุต 200
@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500
@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300
@ จิรพร เพชรมาก และครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 200
@ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ ขออุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร 500
@ นงลักษณ์ สายสุข-สมหมาย คำแสนอุทิศบุญไห้กับเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 200
@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง 1,000
@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล อุทิศบุญกุศลให้แก่คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวลและพลเอกวีระ เมฆะวิภาต และญาติๆผู้ล่วงลับ 300
@ ฉวีวรรณ-อุบล-ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 300
@ ศิริภา ฮั่นตระกูล 100
@ ละมัย กระจ่างสด 200
@ สิวาพร กระจ่างสด 200
@ วรรณลดา ศรีนวล อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300
@ ทองมี วงศ์เจริญพร้อมครอบครัว 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ทองหยด อุทัยฉายพร้อมครอบครัว 100
@ จำลองลักษณ์ สินธุรส และครอบครัว 200
@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต-เบญจรงค์ ผกาศรี 200
@ สมคิด ศรีเนตร พร้อมครอบครัว 100
@ ธนวิทย์ จันทร์โต 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100
@ อัมพร-สง่า มูลศรี 100
@ หนูเพียร โลกานัง ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร 100
@ จิตตาภัทร์-บรรพชัย-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 100
@ ธีรยุทธ เพชรพิมล 100
@ อนุชา เพชรพิมล 100
@ ธวัชชัย ปรีกมล และครอบครัว 100
@ พีระพล-กาญจนา-ทรงพล คล้ายดี 100
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ จิราวดี-เกรียงชัย-กิตติภัฎ-ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ และนางวิไลวรรณ ละออปักษิณ 500
@ กอแก้ว สุทธิสิทธิ์ ขออุทิศส่วนกุศลที่ทำในครั้งนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 300
@ เอมมาลี่ เดกค์ 100
@ เด็กชาย แมทธิว เดกค์ 100
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ​ ยังมี​ อุทิศ​ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 1,000
@ หน่อย-ต๋อง-แจ๊บ 300
@ ไพรศรึ พิมพะกรร์ และครอบครัว 500
@ นงนุช บุตรวัง 300
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 304
@ ทัศนีย แซ่แต้ 200
@ สุมัญญา วารินศิริกุล 500
@ พูนทรัพย์ 300
@ ขนิษฐา ทรงธรรม 200
@ อุทิศให้คุณพ่อมาโนช-คุณสตีเฟน ชาลส์ เบลล์ 300
@ เดชา-มิลธิตา มณีนัย 200
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ ครอบครัว อารีย์ 309
@ นฤชา-ณภัคสร แสงทอง 500
@ ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ 500
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 200
@ ศุภกิจ ตรีรัตนชวลิต 269
@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 200
@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต 200
@ อุทิศบุญให้ พ่อหาญ สุขนา 500
@ ลลิล เศรษฐปิยานนท์ 1,000
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ประชิด-นงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์ 498
@ มาลี วรวัชรานนท์ 200
@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 300
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 300
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี+เจ้ากรรมนายเวร 100
@ ศศิวิมล มีจรูญสม ขออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเฉลียว มีจรูญสม 500
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ วาสนา-อดิชาติ สุรินทร์คำ 400
@ มารุต แซ่ลิ้ม 400
@ บุณยนุช สัมฤทธิ์ 200
@ อนุชา เต็งพงศธร 300
@ อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 100
@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 250
@ มูเซอ และคณะ 350
@ แพรวภิญญา ตรีรัตนชวลิต 299
@ พรสวาท-อภิเลข วัฒนกูล 1,000
@ ณัฐชยา เย็นใจ 300
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 103 เหลือยกมา 9,407 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 34,286 บาท


--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 104 น้องฮักแพง รวมไถ่+ค่าส่ง 24,000 บาท มอบวันที่ 5 มีค. 2566 มีเงินเหลือ 10,286 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 105 น้องแสนสุข ในช่วงวันสงกรานต์ เมษายน 2566 อีกทีนะครับ

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องฮักแพง

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật