game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ไถ่ชีวิตตัวที่ 102 น้องธันวา ในวันพ่อ 2565

game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 102 น้องธันวา ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2565
😇 รายชื่อผู้ทำบุญ
@ อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อถาวร สุพัฒน์วงศ์ 500
@ คุณพ่อเจริญ-คุณแม่เรือนเพชร เศรษฐปิยานนท์ 500
@ มาลัย-ธีรยุทธ-อนุชา เพชรพิมล 100
@ เบ็ญจรงค์ ผดาศรี ขออุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อถวิลสันต์ กาญจนะหุต และคุณพ่อบรรจง ผดาศรี 100
@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ 500
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ​ ยังมี​ อุทิศ​ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 1,000
@ ภูริวัตร -​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ นงนุช บุตรวัง 300
@ ธนวันต์ จิรพงษ์ธนาทร 240
@ กรลักษณ์ ตรัสมา 200
@ ทองมี วงศ์เจริญ 200
@ สมคิด ศรีเนตร 200
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว อุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษ 200
@ แม่หนูเพียร โลกานัง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100
@ สมศรี คล้ายกมล 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ บรรพชัย-จิตตาภัทร์-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 300
@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 100
@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต 100
@ อุบล กาญจนะหุต 100
@ ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 100
@ วิชุดา งาเนียม พร้อมทั้งครอบครัว 200
@ ละมัย กระจ่างสด 500
@ จำลอง หินทอง200
@ สายสมร นาคเสวี 200
@ ทองหยด อุทัยฉาย 100
@ แสงเดือน อินคำ 100
@ อัมพร มูลศรี 100
@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 200
@ จำลองลักษณ์ สินธุรส 200
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์พร้อมครอบครัวและคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 500
@ อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล และครอบครัว 500
@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200
@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300
@ อุทัย จันทร์มณี 50
@ ณัฐพงษ์ รุ่งฉัตร 40
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ สมหมาย คำแสน 100
@ จิรพร เพชรมาก 200
@ สมัญญา วารินทร์ศิริกุล 500
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ ยุพิน กิระนันทวัฒน์ 500
@ พูนทรัพย์ 300
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ ยุพิน กิระนันทวัฒน์ 500
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 300
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ Hardclub by อ.ป๊อก 300
@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500
@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300
@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500
@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 300
@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี 200
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ และครอบครัว 200
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200
@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200
@ พรเพ็ญ บุญชลากุลโกศล 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี เตชะวิจิตรา และครอบครัว 500
@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200
@ สุริยา คำเลิศ 500
@ ศศิวิมล มีจรูญสม ขออุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อเฉลียว มีจรูญสม 1,000
@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 300
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ ด.ญ.อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 100
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 100 เหลือยกมา 628 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 25,258 บาท
--------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 102 น้องธันวา รวมไถ่+ค่าส่ง 21,000 บาท มอบวันที่ 5 ธค. 2565 มีเงินเหลือ 4,258 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 103 น้องสุขใจ ในช่วงวันปีใหม่ 1 มกราคม​ 2566 อีกทีนะครับ
 

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องธันวา

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật