game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 100 น้องพอเพียง

game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 100 น้องวาสนา ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงกฐินวัดป่า วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ ณัฐธราภรณ์ สิทธิศาสตร์-เนาวรัตน์ ตายูเคน-ปุ๋ย-ฟาติมา ตายูเคน-ทรงพจน์ วุฒิเสน 2,000

@ ครอบครัวเหล็กกล้า 500

@ ชัชวาล สงวนตระกูล และครอบครัว 500

@ วิศิษฎ์+สุพร คูทองกุล และครอบครัว 1,000

@ สุภาพรรณ-มนตรี เหลืองอิงคะสุต 100

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ พรสวาท และอภิเลข วัฒนกูล 1,000

@ สุฌาญา​ สนธวรชัย 200

@ เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ อุทิศส่วนกุศลให้ แม่จำนงค์ นางสาวจารุวรรณ ศรภิรมย์ และเจ้ากรรมนายเวร 500

@ ภณิดา 500

@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500

@ เท่งหุ่ย แซ่ตั้ง 200

@ สุนี แซ่แต้ 200

@ สินีรัตน์ แซ่ตั้ง 200

@ วราภรณ์ แซ่ตั้ง 200

@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง 1,000

@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ​ ยังมี​ อุทิศ​ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 1,000

@ สุมาลี ปทุมพงษ์ 200

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ ฝากอุทิศให้แก่เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร บิดามารดา 500

@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 300

@ รุ่งทิพย์ 200

@ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี+เจ้ากรรมนายเวร 100

@ เดชา-มิลธิตา มณีนัย 200

@ ศรีอุไร สมเพราะ 200

@ ชนิดา พฤฒิยากร 300

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ สมาน-เอมอร อารีย์ 500

@ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 200

@ สมศักดิ์ แซ่ลิ้ม 200

@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 200

@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 308

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200

@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200

@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 500

@ พรเพ็ญ บุญชลากุลโกศล 200

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 500

@ ประดิษฐ์ นูเล-นางสาวเกศมณี นิลดา และครอบครัว 399

@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200

@ นายเกื้อกูล ชนะวงศ์ พร้อมลูกหลาน ขออุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร 1,000

@ เลิศสิน-รุ่งอรุณ-กรกนก รักษาสกุลวงศ์ 900

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 300

@ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ ขออุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรของ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ 1000

@ ลักขณา-พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ขอให้ อาม่าเพ็กจู ชนะวงศ์ หายป่วยมีสุขภาพแข็งแรง 1000

@ ภูริวัตร -​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​และครอบครัว​​ 300

@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200

@ อัจชญา จารูพันธ์ 100

@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 100

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 200

@ พูนทรัพย์ 300

@ อุทิศบุญให้ คุณพ่อมา โนชสาธร และ Mr. Stephen Charles Bell 300

@ ะพัฒ-ประกายดาว เศรษฐปิยานนท์ และครอบครัว 500

@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500

@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200

@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 900

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 99 เหลือยกมา 1,222 บาท

($) รวมยอดบริจาค​ 27,628 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 100 น้องวาสนา รวมไถ่+ค่าส่ง 27,000 บาท มอบวันที่ 13 ตค. 2565 มีเงินเหลือ 628 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 102 น้อง... ในช่วงวันพ่อ 5 ธันวาคม​ 2565 อีกทีนะครับ

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 100 น้องพอเพียง รวมไถ่+ค่าส่ง ... บาท มอบวันที่ 13 ตค. 2565 มีเงินเหลือ ... บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 101 น้อง... ในช่วงวัน ... ธันวาคม​ 2565 อีกทีนะครับ

--------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

--------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องพอเพียง

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật