game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ไถ่ชีวิตตัวที่ 99 น้องน้ำนม

game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 99 น้องน้ำนม ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันเข้าพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ โรงฆ่าสัตว์ฟาติมา 6,999

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 500

@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500

@ น้องปุยฝ้าย 88

@ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ ขออุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร 500

@ วรรณลดา ศรีนวล ขออุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ​ ยังมี​ อุทิศ​ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 1,000

@ หน่อย-หน่อง-หยกฟ้า สุพิชญ์ 300

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ ซู้จึง แซ่เล้า 400

@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 312

@ พรรณศิริ สองเมือง 100

@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200

@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 500

@ นราเมศวร์-สุรีย์ ธีระรังสิกุล 300

@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300

@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200

@ อัจชญา จารูพันธ์ 100

@ มงคล หลักเมือง และครอบครัว 500

@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200

@ สลา-ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ ภัทรีนาฏ บุญชู อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500

@ อภิศักดิ์ พ่วงกุล 379

@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 300

@ คงวุธ กัญญะลา 200

@ สมหมาย คำแสน อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 100

@ นวรัตน์ 200

@ เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 500

@ อุทิศบุญให้ คุณแม่เพ็ง 100

@ อุทิศให้ แม่ระเบียบ รักสัตย์มั่น 400

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ขจรศักดิ์ พฤฒิยากร และครอบครัว 200

@ เจสดา วงศ์สวาสดิ์ 200

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100

@ ทรัพย์ทวี พวงคต 100

@ ฉวีวรรณ-หทัยวรรณ-อุบล-ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 300

@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์พร้อมครอบครัว และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 500

@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200

@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100

@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100

@ มณเฑียร โลกานัง อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร 100

@ อัมพร-สง่า มูลศรี 100

@ ด.ญ.ณัฐลภัส-ด.ญณัฐภัสสร คงคำ 100

@ อรศรี แสงทอง 100

@ ศศิวิมล เล็กระธา 100

@ ทองมี วงศ์เจริญ 100

@ บรรพชัย-จิตตาภัทร์-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 300

@ กรลักษณ์ ตรัสมา-ธนวิทย์ จันทร์โต 200

@ สมคิด ศรีเนตร 200

@ จิรพร เพชรมาก อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัว 200

@ เบ็ญจรงค์ ผดาศรี-หทัยวรรณ กาญจนะหุต 100

@ จริยา วัชโรบล 100

@ อนุรัตน์-ปัณณฑัต เกิดวิชัย-วราภรณ์ ชัยวินิจ 300

@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ หน่อย-ต๋อง 300

@ ฐิติรัตน์ กลั่นน้ำทิพย์ อุทิศบุญกุศลให้ นายรัตน์ กลั่นน้ำทิพย์ 200

@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต 300

@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500

@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200

@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 900

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 98 เหลือยกมา 7,143 บาท

($) รวมยอดบริจาค​ 32,221 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 99 น้องน้ำนม รวมไถ่+ค่าส่ง 30,999 บาท มอบวันที่ 12 สค. 2565 มีเงินเหลือ 1,222 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 100 น้องพอเพียง ในช่วงวัน 13 ตุลาคม​ 2565 อีกทีนะครับ

--------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

--------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องน้ำนม

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật