game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ไถ่ชีวิตตัวที่ 98 น้องใบบุญ

 game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 98 น้องใบบุญ ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันเข้าพรรษา วันที่ 18 กค. 2565

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 98 น้องใบบุญ ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันเข้าพรรษา วันที่ 18 กค. 2565
😇 รายชื่อผู้ทำบุญ
@ ณัฐชยา เย็นใจ และครอบครัว 200
@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง อุทิศแด่บุพการีครูอาจารย์ญาติมิตรที่ล่วงลับ 1,000
@ อนุชา เต็งพงศธร 300
@ นิตยา หูวานนท์ อุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวร 300
@ วรรณลดา ศรีนวล อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300
@ วิชุดา งาเนียม พร้อมครอบครัว 100
@ ภควัฒน์ งาเนียม พร้อมครอบครัว 100
@ รุจิรดา-พันธิรา งาเนียม พร้อมครอบครัว 100
@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500
@ อนุพงศ์-เพ็ญศิริ ชาวคอนไชย 1,000
@ จิรพร เพชรมาก ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 100
@ สมหมาย คำแสน 100
@ อุทัย จันทร์มณี 50
@ อรศรี แสงทอง 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมาและธนวิทย์ จันทร์โต 200
@ ธรรมพร รัตนะวิศ และครอบครัว 100
@ บรรพชัย-จิตตาภัทร์-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 300
@ ฉวีวรรณ-อุบล-ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 200
@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต-เบ็ญจรงค์ ผดาศรี 100
@ ด.ญ.ณัฐลภัส คงคำ 50
@ ด.ญ.ณัฐภัสสร คงคำ 50
@ หนูเพียร โลกานัง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ด.ญ. ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ ทองมี วงศ์เจริญ 100
@ สมคิด ศรีเนตร 100
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัวและคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 500
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ อัมพร-สง่า มูลศรี 100
@ จีรศักดิ์ รัตนโกศล 500
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล และครอบครัว 500
@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400
@ สมพร ดัดถุยาวัด 100
@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300
@ สุวิทย์ ผาบจันดา 500
@ พูลทรัพย์ 300
@ สุภาณี เสนาชัย 400
@ คงวุธ กัญญะลา 200
@ จำลองลักษณ์ สินธุรส 100
@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 500
@ ณัชชา จารุพาณิชย์กุล 1,000
@ นิตยา จันทร์ทอง และครอบครัว 200
@ อุทิศให้คุณแม่ซิว มอบมิตร 200
@ อุทิศให้น้องสปาย, แน้ทตี้ 100
@ อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี และเจ้ากรรมนายเวร 100
@ สลา-ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ ภัทรีนาฏ บุญชู 500
@ สมาน เอมอร 399
@ จุฑานันท์ เบลล์ 300
@ กฤษดา จารุเจษฎา 999
@ สุรินทร์​ รัก​สัตย์​มั่น​ 200
@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500
@ วิเชียร-สุวรรณา-ทวีพร-จุฑาทิพ บางยี่ขัน 400
@ พรเพ็ญ บุญชลากุลโกศล 100
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ ทัศนีย์ ทวีธรรมสถิตย์ 100
@ โสภา สุทธิโชติ 200
@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ สุภาพร มีชอบธรรม 99
@ กัญฐณา คาวาจิ 100
@ คุณตาสม แก่นสาร​ 1,000​
@ ศรีอุไร​ สมเพราะ​ 200
@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 500​
@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500
@ หน่อย-หน่อง-หยกฟ้า สุพิชญ์ 400
@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล 300
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ พินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 97 เหลือยกมา 8,245 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 31,142 บาท
--------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 98 น้องใบบุญ รวมไถ่+ค่าส่ง 23,999 บาท มอบวันที่ 18 กค. 2565 มีเงินเหลือ 7,143 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 99 น้องน้ำนม ในช่วงวันแม่ เดือนสิงหา​คม​ 2565 อีกทีนะครับ
--------------------------
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal
--------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
--------------------------
🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่
📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0
📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
-------------------------

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

game điện tửLiên kết đăng nhập

game điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhập

game điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhập

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật