game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ไถ่ชีวิตตัวที่ 96 น้องบุญชื่น 

  game điện tửLiên kết đăng nhập

ตัว 96 น้องบุญชื่น

? ทำบุญไถ่ชีวิตวันสงกรานต์​ ตัวที่ 96 น้องบุญชื่น ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันสงกรานต์​ เมย. 2565

?‍♂️ รายชื่อผู้ทำบุญ
@ สมใจ เมธียนต์พิริยะ 100
@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500
@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400
@ สมพร ดัดถุยาวัด 100
@ ครอบครัว พงศ์จรรยากุล อุทิศส่วนกุศลให้ ปิยะพร พงศ์จรรยากุล 300
@ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ ขออุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรของนางเพ็กจู ชนะวงศ์ 1,000
@ สุรศักดิ์​ ตรีรัตน​ชวลิต​ 300
@ ลักขณา-พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อุทิศส่วนกุศลให้ อาม่าแจ่ม เตี่ยมงคล และเจ้ากรรมนายเวร 500
@ วสิษฐ์ คูทองกุล​ 500
@ วศิน คูทองกุล​ 500
@ กฤตเมษ คูทองกุล​ 500
@ ฐิตาพร คูทองกุล​ 500
@ สุพร คูทองกุล​ 500
@ วิศิษฏ์​ คูทองกุล​ 500
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500
@ อุทิศให้ นายเท่งหุย แซ่ตั้ง 200
@ อุทิศให้ น.ส.สินีรัตน์ แซ่ตั้ง 200
@ สุนี แซ่แต้ 200
@ วราภรณ์ แซ่ตั้ง 200
@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง ทำบุญทานให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 1,000
@ สุวิทย์-สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200
@ อุทิศให้เตี่ยฉอเซี้ยง-แม่ทองศรี แซ่แต้ 200
@ อุทิศให้นายประสงค์ แซ่แต้ 100
@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200
@ สุ​ภาภรณ์​ ไชยเวช 199
@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200
@ อุทิศให้ พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี+เจ้ากรรมนายเวร 100
@ เลิศสิน-รุ่งอรุณ-กรกนก รักษาสกุลวงศ์ 500
@ พีระพล-กาญจนา คล้ายดี 200
@ มาลัย เพชรพิมล 100
@ ไชยยศ พวงคต 199
@ พันตรี สนิทนา 500
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ศรีอุไร​ สมเพราะ​ 200
@ จิรทีปต์ อารีย์ 499
@ วันเพ็ญ สุขแสน และครอบครัว 200
@ พัชรา โสภาสพ 100
@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 200
@ อัมพร มูลศรี พร้อมครอบครัว 100
@ ฉวีวรรณ-อุบล กาญจนะหุต 200
@ ศิริภา-จักรพันธ์ ฮั่นตระกูล 200
@ วุฒิชัย สุขสมปอง, วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ ดนุพล​ กิ่งกาญจน์​ ดลฤทธิ์​ พุฒิเมธ ตันนโยภาส​ อุทิศให้บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร​ 900​
@ จำลองลักษณ์ สินธุรส 170
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ อัจฉริยภรณ์​ สุพิชญ์ 200
@ วรรณวิมล เจริญสิทธิเสถียร 100
@ ดารณี น้อมจิตเจียม 100
@ กิตติภณ ฉันทกิจก้อง 100
@ อำไพ อุตราช และครอบครัว 300
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ​ ยังมี​ อุทิศ​ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 1,000​
@ สลา-ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ เมตตา-พลสิทธิ์ 200
@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี และครอบครัว 200
@ ด.ช. ต้นแบบ 500
@ มนต์​ชัย เดชพล 200
@ ยุพิน คุณสัตย์​ 300
@ วนิดา สุขรุ่งเรือง 500
@ ธันย์บดีพงค์ ละออปักษิณ 200
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200
@ บรรพชัย,นางจิตตาภัทร์,น.สรุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 300
@ ทองมี วงศ์เจริญ 200
@ สมคิด ศรีเนตร 100
@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ด.ญ พัชรพร โลกานัง 100
@ สมหมาย รุ่งฉัตร 100
@ อรศรี แสงทอง 100
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว และนางวิไลวรรณ ละออปักษิณ 500
@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200
@ ศุภสิตา เหล่าแสงสกุล 100
@ วรรณลดา ศรีนวล อุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ รัชนิดา บุนนาค 200
@ บุณยนุช สัมฤทธิ์​ 200
@ พร อักษิพร รัตน​วงศ์น้อย 200
@ ธนาศิริ ทัศคร 500
@ กัญฐณา คาวาจิ 100
@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ พินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 92 เหลือยกมา 1,488 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 29,655 บาท

--------------------------------------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ตัวที่ 96 น้องบุญชื่น รวมไถ่+ค่าส่ง 28,500 บาท

มอบวันที่ 15 เมย. 2565 มีเงินเหลือ 1,155 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 97 น้องบุญมั่น ในช่วงวันพืชมงคล เดือนพฤษภาคม 2565 อีกทีนะครับ

------------------------------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon  

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật