game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ไถ่ชีวิตตัวที่ 92 น้องบุญมา 

  game điện tửLiên kết đăng nhập

ตัว 92 น้องบุญมา

ทำบุญไถ่ชีวิตวันเกิด​ ตัวที่ 92 น้องบุญมา กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันมาฆบูชา 16​ กพ. 2565

?‍♂️ รายชื่อผู้ทำบุญ@ สุภาภรณ์​ ไชยเวช 179

@ ภควรรณ ภู่กิติรัตน์ ขออุทิศให้ คุณพ่อวิเชียร -คุณแม่วาสนา กิติโสภาตระกูล 300

@ สมใจ เมธียนต์พิริยะ 100

@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 300

@ นส.ลลิล เศรษฐปิยานนท์ 500

@ ชัชวาล สงวนตระกูล และครอบครัว 500

@ วิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ และครอบครัว 500

@ เพชรรัตน์ จุ้ยสกุล, ภิญญาภัทร-ศรัญญา อธิธรสิริ อุทิศให้ คุณยายจำนงค์ เผ่าทัพ 990

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500

@ สลา-ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัวอุทิศให้พ่อคนึง ก้อนทอง 500

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เจ็บป่วยไข้ 200

@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศให้คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน แก้วปัญญา 200

@ ลักขณา-พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อุทิศส่วนกุศลให้อาม่าแจ่ม-เตี่ยมงคล และเจ้ากรรมนายเวร 500

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ สมคิด ลำเจียก 100

@ จำลองลักษณ์ สินธุรส 100

@ คุณแม่อารีย์-วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 300

@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล และพลเอกวีระ เมฆะวิภาต 300

@ วรรณลดา ศรีนวล ขออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300

@ สมคิด ศรีเนตร 100

@ มณเฑียร โลกานัง พร้อมครอบครัว 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ อรศรี แสงทอง 100

@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ 100

@ ทองมี วงศ์เจริญ 100

@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ พร้อมครอบครัว 200

@ อัมพร-สง่า มูลศรี 100

@ สุพันธ์-วันเพ็ญ สุขแสน พร้อมครอบครัว 200

@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100

@ ณฐพงศ์ เพชรโยธิน พร้อมครอบครัว 100

@ ภัทรพร-เอกฤทธิ์ วรเดชประดิษฐ์ 300

@ อารี-ธนันพัชร-วัชรีพร กลิ่นขจร 60

@ ฉวีวรรณ-อุบล-ศิวโรจน์-หทัยวรรณ กาญจนะหุต 400

@ เบ็ญจรงค์ ผดาศรี 100

@ วุฒิชัย สุขสมปอง, วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว, คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 500

@ สุนี แซ่แต้ 200

@ เท่งหุย แซ่ตั้ง 200

@ วราภรณ์ แซ่ตั้ง 200

@ สีนีรัตน แซ่ตั้ง 200

@ นวินดา พรชัยอรรถกุล 100

@ สุภาวรรณ พรชัยอรรถกุล 100

@ ไม่ประสงค์​ออก​นาม​ 600

@ ศุภกิจ​ ตรี​รัตน​ชวลิต​ 468

@ พันเอกอุดม บุญหอม และครอบครัว 500

@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 400

@ ธัญญาภรณ์ มากดี และครอบครัว 300

@ สุมาลี ปทุมพงษ์ 200

@ ครอบครัวอารีย์ 409

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100

@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200

@ โสภณา โกศัลวัฒน์ 100

@ อดิศักดิ์ โกศัลวัฒน์ 100

@ ศรีอุไร​ สมเพราะ​ 200

@ ทัศนีย์​ แซ่​แต้​ 200

@ สุรศักดิ์​ ตรีรัตน​ชวลิต​ 363

@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200

@ อมรรัตน์ ชิวแต้ฐานเรือง 100

@ อุทิศให้ นายสุโชติ ศุจิสกุลวงศ์ 100

@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200

@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800

@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200

@ อาภากร สุจิสกุลวงค์ 200

@ อนุชา เต็งพงศธร 300

@ ดญ.อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 108

@ ภูริวัตร -​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู ​และครอบครัว​​ 400

@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200

@ อัจชญา จารูพันธ์ 100

@ พูนทรัยพ์​ พาติกะบุตร 300

@ เพชรอุ้ม เศรษฐปิยานนท์ 500

@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500

@ พิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ 300

@ ส่งยศ-อัจฉริยาภรณ์​-สิริอาภรณ์ สุพิชญ์ 300

@ มนต์​ชัย เดชพล 300

@ วรนารถ จงเลิศจรรยา อุทิศแด่ คุณแม่ศิริลัคนา ทรัพยะโตษก 2,000

@ รัชเขต วีสเพ็ญ​ 500

@ จุฑาพันธ์ ทรัพยาคม 200

@ เมธาวี ตรีรัตนชวลิต 900

@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี 200

@ สุภา​พรรณ​-มนตรี เหลืองอิงคะสุต 400

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดีและเจ้ากรรมนายเวร 100

@ พรสวาท วัฒนกูล 500

@ มัณฑณา ดีรักษา 199

@ กัญจนันรี ช่วงฉ่ำ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อวิชัย ช่วงฉ่ำ และเจ้ากรรมนายเวร 1000

@ ดนุพล ตันนโยภาส 300

@ นายอดิศร พรชัยอรรถกุล 100

@ สุดารัตน์​ รัตนโกศล 500

@ บัญชร ส่งสัมพันธ์ 500

@ กัณฐวรรณ ทับหนองฮี 500

@ พจนี ยิ่งยศกวิน 100

@ อุทิศแด่เตี่ยหมังเต็ก แซ่เตียว-แม่เนี๋ยลิ้ม แซ่ฉั่ว นัทธี ยิ่งยศกวิน-สุรัตน์ ยิ่งยศกวิน 200

@ อุทิศแด่เสี่ยมเฮียง แซ่เตียว เอี่ยม จิระวุฒินันท์-ขนิษฐา จิระวุฒินันท์ 100

@ อุทิศแด่ เสียมเฮี๊ยะ แซ่เตียว ควง แซ่จึง ทศ เกียรติพันธ์ 100

@ เจนนิภา​ หินปรีชา​ อุทิศ​แด่ คุณแม่วันเพ็ญ​ แสงเมือง 135

@ ดช.แมทธิว เดกค์ 200

@ สุรินทร์​ รักสัตย์​มั่น 200

@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500

@ พินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศบุญให้ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 89 เหลือยกมา 1,277 บาท

($) รวมยอดบริจาค​ 31,488 บาท

--------------------------------------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ตัวที่ 92 น้องบุญมา รวมไถ่+ค่าส่ง 30,000 บาท

มอบวันที่ 16 กพ. 2565 มีเงินเหลือ 1,488 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 96 น้องบุญชื่น ในช่วงวันสงกรานต์​ เดือนเมษายน​ 2565 อีกทีนะครับ

------------------------------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon  

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật