game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 85 น้องบุญนำ วันปิยะ 2564

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ทำบุญไถ่ชีวิต ตัวที่ 85 น้องบุญนำ ตัว 86 น้องนำโชค และตัว 87 น้องบุญเฮง วันในหลวง ร.9 และวันปิยะ ร. 5 และกฐินวัดป่านิคม ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงเดือน ตค. 2564

* รายชื่อผู้ทำบุญ

@ ธนกร ภูมิวงศ์ 500
@ สุธีรา งามเกียรติ​ทรัพย์​ 500
@ สุรสีห์ ชุติพานิชย์ 1,000
@ อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 100
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ กุลธาร อินทรเกษม 200
@ พิเชษฐ์ กุมาณสิทธิ์ 300
@ บัญชร ส่งสัมพันธ์ 500
@ วันเพ็ญ-สุพันธ์ สุขแสน พร้อมครอบครัว 200
@ นวพล วารินทร์ 100
@ สุภาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร 100
@ ด.ช.อรรถนนท์ วารินทร์ 100
@ ด.ญ.นนทกร วารินทร์ 100
@ ทิน & จุฬาพร 200
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ​ 1,000
@ อุบล​-​ศิวโรจน์​ กาญจนะหุต​ 100
@ ฉวีวรรณ​ กาญจนะหุต​ 100
@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200
@ อุทิศให้ เตี่ยฉอเซี้ยง แซ่แต้ และแม่ทองศรี แซ่แต้ 200
@ จิดาภา ทวีวุฒิ และครอบครัว 500
@ ต๋อง-หน่อย 300​
@ ปิยะ ประเสริฐศรี และครอบครัว 500
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 200
@ สมคิด ศรีเนตร พร้อมครอบครัว 100
@ ฐิติรัตน์ กลั่นน้ำทิพย์ อุทิศบุญให้นายธีระ (มาโนช) ชาติกุล และเจ้ากรรมนายเวรของเขา 100
@ สมหมาย คำแสน 100
@ มณเฑียร โลกานัง 50
@ จำลอง หินทองพร้อม ครอบครัว 200
@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ 100
@ เกรียงชัย-กิตติภัฎ-ธีร์จุฑา-อดิศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ 500
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์,วิไลวรรณ-คงฤทธิ์-คมกริช ละออปักษิณ พร้อมครอบครัว 300
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ พร้อมครอบครัว 200
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 100
@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 150
@ อรศรี แสงทอง 100
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ. ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ ลัดดาวัณย์​ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 300
@ พัฒนา-ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 500
@ พ่อสมาน-แม่นิภา​ เลียงหิรัญ​ถาวร​ 300
@ อุทัย-อารยา​ เลียง​หิรัญ​ถาวร​ 300
@ พรสวาท และอภิเลข วัฒนกูล 600
@ อุทิศให้คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน แก้วปัญญา 100
@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร -คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 100
@ เจ้ากรรมนายเวร ของคุณผกากรอง-คุณกล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี และเจ้ากรรมนายเวร 100
@ เพชร​บูรณ์ พูลผล 500
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ดญ.เอมมาลี่ เดกค์ 300
@ จิตติ ไตรรัตน์ 100
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ ดช.ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500
@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 200
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล อุทิศแด่ นส. สุกัญญา ชัยมงคล 500
@ เท่งหุย แซ่ตั้ง 200
@ วราภรณ์ แซ่ตั้ง 200
@ นวรัตน์ 200
@ สมศักดิ์ แซ่ลิ้ม 200
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 300
@ ธีรวัตน์ ทองรักษ์ 200
@ อารยา​ มณีสุวรรณ 200
@ ทัศนีย์ ทวีธรรมสถิตย์ 200
@ สุนี แซ่แต้ 200
@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200
@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 500
@ ภูริวัตร -​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ ไพบูลย์​ และครอบครัว​เกิด​วิชัย 200
@ อนุ​รัตน์​-วราภรณ์​-ด.ช ปัณณฑัต เกิดวิชัย 200
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่อพินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง 200
@ อุทิศบุญให้ นางพะเยาว์-นายสุกิจ เฟื่องเงิน 100
@ อุทิศบุญให้ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ญาติพี่น้องของธนิษฐา สิงห์ทอง 100
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 84 เหลือยกมา 17,331 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 38,231 บาท
--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ
? ไถ่ตัวที่ 85 น้องบุญนำ รวมไถ่+ค่าส่ง 26,000 บาท

? ไถ่ตัวที่ 86 น้องนำโชค
@ คุณอดิศักดิ์-คุณจุไรรัตน์-น.ส.วิภาวี-น.ส.พิมพ์วิภา ศรีสวัสดิ์ ราคาไถ่ชีวิตควายพร้อมนำส่งวัดป่านิคม 28,000 บาท

? ไถ่ตัวที่ 87 น้องบุญเฮง
@ กัญญา จันทราธิกุล ผู้ไถ่ชีวิต ราคาควายจากเขียงพร้อมนำส่งวัดป่านิคม 26,000 บาท

มอบวันที่ 23 ตค. 2564 มีเงินเหลือ 12,231 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 88 น้องพลังบุญ ในช่วงวันพ่อ เดือนธันวาคม 2564 อีกทีนะครับ

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon  

game điện tửLiên kết đăng nhập

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật