game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 81 น้องเทียนทอง วันเข้าพรรษา 2564

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 81 น้องเทียนทอง แม่ควายสาว ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงเข้าพรรษา 25 กค. 2564

* รายชื่อผู้ทำบุญ
@ เขียงเนื้อ พ่อชาติ-แม่สุด 1,000
@ สท.รุ่ง เกิดแก้ว 200
@ สท.ทศพร  จันลุทิน 200
@ รต.สมคิด นันตะ 200
@ แม่กลม หลักคำ 300
@ กัมปนาท-กันยารัตน์-ศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล 1,000
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ​ 1,000
@ กัญญา  จันทราธิกุล 1,000
@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 1,000
@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง 3,000
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ ประพัฒ-ประกายดาว-ลลิล-เพชรอุ้ม-ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ อุไรรัตน์​ นิยมพันธ์​ 200
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ เดชา มณีนัย 100
@ มิลธิตา มณีนัย 100
@ ธนบดี มณีนัย 100
อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแก้ว แม่กุย งามทรง นางสมัย สิงห์ป้อง นายนพนิรันดร์ งามทรง พ่อพนตรีจินดา มณีนัย แม่พัชนี มณีนัย
@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500 
@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 200 
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์  200
@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์  200
@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล  200
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ พจนี ยิ่งยศกวิน-อุทิศแด่ เตี่ยหมังเต็ก แซ่เตียว แม่เนี๋ยลิ้ม แซ่ฉั่ว 100
@ อุทิศแด่นายเอี่ยม จิระวุฒินันท์-นายสุรัตน์ ยิ่งยศกวิน นายนัทธี ยิ่งยศกวิน 100
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200
@ อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี และเจ้ากรรมนายเวร 100
@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ สุนี แซ่แต้ 200
@ เท่งหุย แซ่ตั้ง 200
@ สินีรัตน์ แซ่ตั้ง 200
@ วราภรณ์ แซ่ตั้ง 200
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต​ 300
@ กองทอง จันธิมา 100
@ กัมปนาท จันธิมา 100
@ ปิยวัฒน์ จันธิมา 100
@ กาญจนาภรณฺ์ จันธิมา 100
@ ศรีสุดา เชื้อบัณฑิต 100
@ อุทัย จันทร์มณี 50
@ สมหมาย คำแสน 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 100
@ วันเพ็ญ-สุพันธ์ สุขแสน พร้อมครอบครัว 200
@ อัมพร มูลศรี พร้อมครอบครัว 100
@ ทองมี วงศ์เจริญ 100
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ อรศรี แสงทอง 100
@ สมคิด ศรีเนตร 100
@ ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 300
@ เกรียงชัย-กิตติภัฎ เตียวศิริทรัพย์ 500
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์-คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 300
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ วรัทยา เหล่าแสง​ พร้อมครอบครัว 200
@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100
@ ธนวิทย์ จันทร์โต100
อุทิศให้นายใจ,นางสาลี่ ตรัสมาและนายน้อม,นางจำลอง จันทร์โต 100
@ อุทิศให้ น้องน้อยและน้องหญิง จันทร์โต 100
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 100
@ ธนกร ภูมิวงศ์ 500
@ สุวรรณา ถนอมศักดิ์ 500
@ มัลลิกา ชาติประเสริฐ 1,000
@ ปราโมทย์ (คุณพ่อบุญเลิศ คุณแม่มณี อรุณวัฒนามงคล) 500
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ภรอร ตยาคีกุล 100
@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 300
@ พีรยา ชีวไมตรีวงศ์ 500
@ อัจฉริยาภรณ์-ส่งยศ สุพิชญ์ 500
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ บัญชร ส่งสัมพันธ์ 500
@ สุภพิชญ์ ภาระเวช 300
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ อุทิศบุญให้คุณพ่อพินิจ-  คุณแม่พยอม สิงห์ทอง 200
@ อุทิศบุญให้นางพะเยาว์ นายสุกิจ เฟื่องเงิน 100
@ อุทิศบุญให้ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ญาติพี่น้องของธนิษฐา สิงห์ทอง 100
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 79 เหลือยกมา 3,069 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 29,219 บาท 
--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ตัวที่ 81 น้องเทียนทอง รวมไถ่+ค่าส่ง 28,000 บาท มอบวันที่ 25 กค. 2564 มีเงินเหลือ 1,219 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 84 น้องน้ำนม ในช่วงวันแม่ 2564 อีกทีนะครับ
------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
--------------------------------------------------------
game điện tửLiên kết đăng nhập ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่
game điện tửLiên kết đăng nhập บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0
game điện tửLiên kết đăng nhập โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật