game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 79 น้องบุญชื่น

 

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 79 น้องบุญชื่น กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันที่ 24 มิย. 2564

* รายชื่อผู้ทำบุญ
@ วีระพล เวชพันธ์ และครอบครัว 10,000
@ กรวุฒิ อาจปักษา 100
@ ละมุน ภาระเวช 500  
@ กรสุรี ภาระเวช 500 
@ วิมลพรรณ จูฑะพงศ์ธรรม 115
@ รวินท์พร จูฑะพงศ์ธรรม 100 
@ ณัฐพงษ์ จูฑะพงศ์ธรรม 100 
@ นวลศรี-สุวรรณา กวนเมืองใต้ 300 
@ ชุติมา สัตนันท์ 100 
@ กาญจน์ อาจปักษา 100  
@ ร้านกิ่งแก้ว พร้อมครอบครัว 500
@ จำลอง หินทองพร้อมครอบครัว 100
@ ฉวีวรรณ-อุบล กาญจนะหุต 200
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100
@ สมหมาย รุ่งฉัตร 100
@ มาลัย เพชรพิมล 100
@ อัมพร มูลศรี 100
@ อรศรี แสงทอง 100
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศให้ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 300
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 200
@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500
@ เยาวลักษณ์ ปราโมทย์ 500
@ ด.ญ.นวินดา พรชัยอรรถกุล 100
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 500
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 300
@ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 200
@ นายสมศักดิ์ 200
@ เจสดา วงศ์​สวาสดิ์ 200
@ ไพบูลย์-เฉลิม-อนุรัตน์-ด.ช.ปัณณฑัต เกิด​วิชัย-ว​ราภรณ์​ ชัยวินิจ 500
@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200
@ อุทิศให้คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน แก้วปัญญา 200
@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200
@ พัทธนันท์ คีระกูล จีรชญา-อนพัทย์ บุตรอากาศ 300
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ อนุชา เต็งพงศธร 300
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ ณัฐพร บุษราคัม 500
@ ธนกร ภูมิวงศ์ 500
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ วีรวรรณ อ่อนหนองหว้า 500
@ น้องแดง พี่เคน 100
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ บุญยืน พรชัยอรรถกุล 100
@ ครอบครัวระพีพรรน จินาพันธ์บุปผา 500
@ พีรยา ชีวไมตรีวงศ์ 500
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ อุทิศบุญให้คุณพ่อพินิจ-  คุณแม่พยอม สิงห์ทอง 200
@ อุทิศบุญให้นางพะเยาว์ นายสุกิจ เฟื่องเงิน 100
@ อุทิศบุญให้ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ญาติพี่น้องของธนิษฐา สิงห์ทอง 100
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 78 เหลือยกมา 3,054 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 29,069 บาท 

--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ตัวที่ 79 น้องบุญชื่น รวมไถ่+ค่าส่ง 26,000 บาท มอบวันที่ 27 มิย ;2564 มีเงินเหลือ 3,069 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 80 น้องเทียนทอง ในช่วงวันเข้าพรรษา 2564 อีกทีนะครับ

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật