game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ไถ่ชีวิตตัวที่ 69 น้องบุญพา วันออกพรรษา 2563

 game điện tửLiên kết đăng nhập 

ไถ่ชีวิตตัวที่ 69 น้องบุญพา ช่วงกฐินวัดป่า วันที่ 10-11 ตค. 2563

กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

ไถ่ชีวิตในวันที่ 10-11 ตค. 2563

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญ

@ รวีพิมพ์ และครอบครัว 1,000
@ โรงฆ่าสีตว์ฟาติมา 2,000
@ วราภรณ์ พัฒนาสันติชัย 200
@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว อุทิศแด่ คุณพ่อวินัย-คุณแม่ละเอียด ปทุมพงษ์ 1,000
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ วันเพ็ญ สุขแสน 200
@ เกรียงชัย เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 200
@ วนิดา สุขรุ่งเรือง และครอบครัว 500
@ สุมาลี ทรัพยาคม 200
@ เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข และครอบครัว 3,000
@ พจนี ยิ่งยศกวิน 200
@ วราภรณ์ แซ่ตั้ง 200
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ ประสิทธ์ ทรัพยาคม 200
@ โสภา สุทธิโชติ 200
@ วรรณสุข ชโลธรรังษี 300
@ คุณแม่อารีย์ นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 300
@ อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล 200
@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500
@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 500
@ สุนี แซ่แต้ 200
@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200
@ ณัฐกานต์,กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ อัญนชา เพิ่มผล 200
@ ประนอม พิมพกรรณ์ 500
@ หน่อย-ต๋อง 200​
@ ฉัตริน มโนรส 500
@ สุภาณี เสนาชัย 100
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ​ 1,000
@ รุจิรา อภัยบัณฑิตกุล 1,000
@ แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 1,000
@ พ.ต.อ.คงวุธ กัญญะลา และครอบครัว 300
@ อนันต์ หัสมินทร์ และครอบครัว 5,000
@ เพ็ชรบูรณ์ พูลผล 300
@ ทิน​ แซ่​เคือง​-จุฬา​พร​ คำ​รัตน์​ 400
@ ศุภรา บุญชลากุลโกศล 200
@ สุวรรณา บางยี่ขันและครอบครัว 500
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ และครอบครัว 1,000
@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี เตชะวิจิตรา และครอบครัว 1000
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 500
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล และครอบครัว 500
@ จรัญญา-ดร.พลธรรม 200
@ ภูริวัตร -​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ​ และครอบครัว​ 500
@ ดญ.อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 100
@ อดิศร​ พรชัยอรรถกุล​ 300
@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300
@ สมหมาย คำแสน 100
@ สุรีย์-นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล 500
@ เบญจวรรณ วีระกุล 100
@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500
@ ศิวัช​ คุณ​มี​ อุทิศ​ให้เจ้ากรรมนายเวร​ 115
@ สมจินตนา คันธา 200
@ จิตต่าภัทร์ มุสิกวงศ์ และครอบครัว 300
@ อรศรี แสงทอง 100
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500
@ อัมพร มูลศรี 100
@ อุบล กาญจนะหุต 100
@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100
@ ธนวิทย์ จันทร์โต 100
@ มณเฑียร โลกานัง 100
@ สมจิตร สมอเขียว 100
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 100
@ วิไลวรรณ ละออปักษิณ 210
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 300
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 500
@ พรเทพ จิระประวัติตระกูล 500
@ นวพล​ วารินทร์​ และครอบครัว​ 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 67 เหลือยกมา​ 8,121 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 42,346 บาท

------------------------------------------------------------

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ตัวที่ 69 น้องบุญพา รวมไถ่+ค่าส่ง​ 33,999 บาท

? มีเงินเหลือ 8,347 บาท

?‍♂ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 70 น้องบุญเพิ่ม ในช่วงวันปิยะ 23 ตุลาคม 2563 อีกทีนะครับ

--------------------------------------------------------
� ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ
� ไถ่ตัวที่ 
� มีเงินเหลือ 8,347 บาท
� ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 70 น้องบุญพร้อม ในช่วงวันปิยะ 23 ตุลาคม 2563 (sunscreen)อีกทีนะครับ

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

------------------------------------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật