game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา วันเข้าพรรษา 2562

game điện tửLiên kết đăng nhập

? ไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา ไถ่ชีวิตวันเข้าพรรษา 2562

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ถวายวัดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562


-----------------------------------

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 53

@ คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 200

@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล ขออุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล ญาติที่ล่วงลับทุกคน 300

@ คุณวรรณลดา ศรีนวล อุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 500

@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100

@ สมชาย แซ่ภู่ พร้อมครอบครัว 200

@ อำนวย-จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา พร้อมครอบครัว 200

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 100

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 300

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 1,000

@ ประพัฒ-ประกายดาว-ลลิล-เพชรอุ้ม-ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 1,000

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ เมตตา บัวสด 200

@ พัฒนา-ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 500 ฤทธิรง

ค์-พิพัฒน์ มักการุณ 400

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ อนุชา 500

@ จิรวัฒน์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 500 

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200

@ พนาวัน วงค์ลา 2,000

@ ทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์ 300

@ วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ ดญ.อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 200

@ ดญ.นวินดา พรชัยอรรถกุล 200

@ ครอบครัว อรัมสัจจากูล 500

@ อารยา มณีสุวรรณ 400

@ พุดน้ำบุศม์ นฤวงศ์แสนอ้วน ไถ่ชีวิตเพื่อเป็นกุศลให้ พ่อบุญรอด แสนอ้วน 500

@ คุณพ่อบรรณกิจ เจริญกิจ และครอบครัว 1,000

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ดช.ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ อุทิศส่วนกุศล ให้นางทรัพย์และนายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว 200

@ ทองสุข หลุงและครอบครัว 500

@ วรัทยา เหล่าแสง เดกค์ พร้อมครอบครัว 500

@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 400

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 200

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศให้พ่ออ่อน-แม่สังเวียน แก้วปัญญา 200

@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร -แม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ ศรีอุไร สมเพราะ 200

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ - ดร.พลธรรม พลการ 300

@ เกียรติศักดิ์ อภัยบัณฑิตกุล 100

@ กนกวรรณ วีระกุล 500

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 200

@ ประกายดาว เศรษฐปิยานนท์ และ ครอบครัว 1,000

@ สุอุสา ตรีรัตนชวลิต 200

@ ธัญญาภรณ์ มากดี 300

@ รัชเขต วีสเพ็ญ และคุณแม่ 500

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ ศิริพร ชื่นเจริญวงศ์ 500

@ วุฒิกร ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ อุมาพร-ศุภกรณ์ แข่งขัน 500

@ เสี่ยด่าง 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 52 เหลือยกมา18,691 บาท

($) รวมยอดบริจาค 45,ุ594 บาท

------------------------------------------------------------

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา รวมไถ่+ค่าส่ง 18,000 บาท

? มีเงินเหลือ 27,594 บาท

?‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 54 น้องลิลลี่ ในช่วงวันเฉลิมฯ ร.10 วันที่ 28 กค. 62 กันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật