game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 50 น้องแป้งหอม วันสงการนต์ 2562

?ไถ่ชีวิตวันสงการนต์ 2562

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ถวายวัดในวันที่​ 11 เมษายน 2562

game điện tửLiên kết đăng nhập

-----------------------------------

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 50

@ คุณแม่กุย งามทรง 100

@ อภิสิทธิ์ สิงห์ป้อง อุทิศส่วนบุญกุศลให้พ่อใหญ่แก้ว งามทรง และนางสมัย สิงห์ป้อง ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร 100

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 300

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ธนินทร์ พรสินธุเศรษฐ และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ คุณแม่ศรีอรุณ และรัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ มนต์ชัย เดชพล และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-นายปุณยวัจน์-ดช.ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ มาลินี-จักรพร-จิรภัทร คงบัว 500

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะและลูกทุกคน 500

@ สุวิทย์-สุพรรณีเทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ อารยา-ภูมิพัฒน์ มณีสุวรรณ อุทิศให้นายสมหมาย มณีสุวรรณ 300

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลี้ยงหิรัญถาวร 300

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 300

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ วาณี ธนพงศ์พิพัฒน์ 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง และนางประยงค์ ศรีภูมี 100

@ ฐิติยาพร พรวิริยางกูล 1,000

@ เมตตา บัวสด 200

@ วรัทยา เดกค์ พร้อมครอบครัว 400

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ ณัฐชยา เย็นใจ และครอบครัว 200

@ พงศ์ธร ทิวเสถียร-สิริลักษณ์ แก้วด้วง 100

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 1,000

@ ญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1,000

@ คุณทองสุข หลุง และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 800

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ - ดร.พลธรรม พลการ 200

@ ดช ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 500

@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง 3,000

@ อรุณี รุ่งรัศมี 200

@ สุวรรณี บรรเทิง 300

@ มุกดา มะลิหอม และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 200

@ อนุรัตน์ เกิดวิชัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300

@ อุทิศให้ คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน แก้วปัญญา 500

@ ไพรศรี พิมพะกรรณ์ 500

@ เจริญภพ พรวิริยางกูล 500

@ อุทิศแด่ คุณพ่อจรัส คุณแม่นิรมล ภูมิภาค และเจ้ากรรมนายเวร 500

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ อุทิศส่วนกุศล แก่ นางทรัพย์ และนายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว 500

@ วิฆเนศ-ขนิษฐา ทรงธรรม 300

@ เดชา-มิลธิตา-ธนบดี มณีนัย 300

@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300

@ กิตติมา เจริญหิรัญ พร้อมครอบครัว 1,000

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาภรณ์ คำรัตน์ 400

@ ธีระพร สุประดิษฐ์อาภรณ์ 500

@ วุฒิกร ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 49 เหลือยกมา 35,898 บาท

($) รวมยอดบริจาค 64,ุ091 บาท

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ตัวที่ 50 น้องแป้งหอม รวมไถ่+ค่าส่ง 17,500 บาท

? มีเงินเหลือ 46,591 บาท

?‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 51 น้องโชคบุญมี ในวันพืชมงคล เดือนพฤษภาคม กันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật