game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 49 น้องมารวย วันมาฆบูชา 2562

?ไถ่ชีวิตวันมาฆบูชา 2562

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ถวายวัดในวันที่​ 20 กุมภาพันธ์ 2562

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 49

@ ปิยะพันธ์ อ่างแก้ว 300

@ คุณพ่อบรรณกิจ เจริญกิจ 1,000 

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 300

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 500

@ บูลย์วัตน์ โลมะบรรณ์ 300

@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ และครอบครัว 1,000

@ กฤษดา จารุเจษฎา 500

@ ชลิยา วามะลุน 1,000

@ วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์ 1,000

@ นางสุรัส ปุงคานนท์ อุทิศให้พ่อแม่และญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว 1,000

@ ปริวัฒน์ ทางธรรม และครอบครัวทางธรรม 500

@ รุจิรา บุตรจันทร์ และครอบครัวบุตรจันทร์ 500

@ นภดล-พรชุลี กรณ์ศิลป และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์ นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ อรุณี รุ่งรัศมี 200

@ ฉวีวรรณ วงศ์ศิริ 200

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ ดช.ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500

@ คุณแม่โสภณา และลูกๆ อดิศักดิ์-ณัษฐพงษ์-อุทัยวรรณ-สุพรรณี โกศัลวัฒน์ 500

@ จีรวัฒน์ ทวีวัฒน์ 500

@ เพ็ชรบูรณ์ พูลผล 400

@ พิศมัย พฤฒิยากร 300

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 400

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 200

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 200

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี ขออุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 200

@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี 200

@ ภณิดา มโนรส 500

@ มงคล-ลินจง หลักเมือง และครอบครัว 300

@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 500

@ นงนุช คงนิล 300

@ เมตตา บัวสด 200

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 300

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ ชัยสิทธิ์ เครือสอน-สุภาณี เสนาชัย 400

@ ทองจันทร์-มงคล เสนาชัย พร้อมครอบครัว 200

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ พี่ตุ้ม โลจิสติกส์ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 200

@ พีรยา ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ คุณทองสุข หลุง ขออุทิศให้ คุณแม่วันเพ็ญ หินปรีชา และเจ้ากรรมนายเวร 2,000

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง-ยายประค์ ศรีภูมี 200

@ วรัทยา เหล่าแสง-ดักลาส เดกค์ 500

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 48 เหลือยกมา 37,198 บาท

($) รวมยอดบริจาค 61,ุ898 บาท

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ตัวที่ 49 น้องมารวย รวมไถ่+ค่าส่ง 26,000

? มีเงินเหลือ 35,898 บาท

?‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 50 น้องแป้งหอม ในวันสงกรานต์ กันอีกทีนะครับ 

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật