game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 47 บุญพารวย วันปีใหม่ 2562

?ไถ่ชีวิตวันปีใหม่ 2562

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2562

 game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 47

@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง 2,000

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 1,000

@ สุกรี วงศ์ทอง ครอบครัวใจสอาด และครอบครัวอัคควรกิจ 300

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ อุทิศให้คุณแม่พยอม-คุณพ่อพินิจ สิงห์ทอง. และญาติผู้ล่วงลับ 200

@ วันทนีย์ ธารณธนบูลย์ 300

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ สมศักด์-นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 400

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ มิก อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 200

@ ขวัญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 200

@ อุทิศแด่คุณพ่อสมาน-คุณแม่นิภา เลี้ยงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ อุทิศให้ ยายประยงค์-ตาสำเนียง ศรีภูมี 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ ครอบครัว สุระโคตร 500

@ ทองจันทร์ เสนาชัย และมงคล เสนาชัย 500

@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200

@ จีรวัฒน์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์ นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ วรพันธ์-ปนัดดา ทิพากร 1,000

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 200

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 1,000

@ พจนี ยิ่งยศกวิน อุทิศให้นัทธี ยิ่งยศกวิน 200

@ สะอางค์ ชมาฤกษ์ อุทิศให้บิดามารดา และนายประพาส ชมาฤกษ์ 500

@ โสภา สุทธิโชติ 100

@ ประสิทธ์ ทรัพยาคม 100

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200

@ สุเวช โอคามูระ และครอบครัว 1,000

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ครอบครัวคุณนงลักษณ์ พลชัย ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อ ร.ต.บุญจันทร์-คุณแม่สมจิตต์ พลชัย และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 1,000

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 300

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ เมตตา บัวสด 200

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี อุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวร 200

@ พัทธนันท์ คีระกูล-ด.ญ.จีรชญา บุตรอากาศ-อนพัทย์ บุตรอากาศ 300

@ อารยา มณีสุวรรณ 200

@ อุทิศแด่ คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 200

@ นางผกากรอง-นายกล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศแด่ เรือตรีถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400 

@ ฉกาจ-อาภรณ์ รุ่งเรือง 500

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200 @ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 46 เหลือยกมา 32,198 บาท

($) รวมยอดบริจาค 54,ุ698 บาท

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ตัวที่ 47 น้องบุญพารวย รวมไถ่+ค่าส่ง 17,500

? มีเงินเหลือ 37,198 บาท

?‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 48 น้องอั่งเปา ในวันตรุษจีนและวันมาฆบูชากันอีกทีนะครับ 

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật