game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 41 น้องอึ้งย้ง ไถ่ชีวิต 2 วันมหาราช 13 และ 23 ตุลา 2561

? ไไถ่ชีวิตตัวที่ 41 น้องอึ้งย้ง ไถ่ชีวิต 2 วันมหาราช 13 และ 23 ตุลา 2561

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 

 

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 41

@ ศรีอุไร สมเพราะ 200

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 2,000

@ ชัชวาล สงวนตระกูล และครอบครัว 500

@ นายอำเภอศรี ศรีพุทธรินทร์ 500

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 500

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 200

@ อุทิศส่วนกุศลแด่ นายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว และนางทรัพย์ โพธิ์แก้ว 500

@ เจริญภพ พี่ตุ้ม 500

@ ธัญญาภรณ์ มากดี และ ครอบครัว 500

@ ประสิทธ์ ทรัพยาคม-โสภา สุทธิโชติ 200

@ อนันต์ หัสมินทร์ และครอบครัว 5,000

@ สมชาย แซ่ภู่ 200

@ กัญญา จันทราธิกุล 100

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 100

@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 100

@ รัตนา จันทโรภาส 100

@ เพชรรัตน์ พูนทองพันธ์ 100

@ สุณี พูนทองพันธ์ 100

@ อุทิศให้คุณพ่อยิ่งยงค์ จันทราธิกุล 100

@ อุทิศให้อากุงเหงียว แซ่ลี้ 100

@ อุทิศให้อาพอนางอุยสี แซ่วุ้น 100

@ อุทิศให้เจ้าที่ร้านจังรุ่งเจริญ 100

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ นายชาญ-นางนวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ อุทิศแด่ นายสำเนียง-นางประยงค์ ศรีภูมี 200

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ อาภรณ์-ฉกาจ รุ่งเรือง 500

@ อารีรักษ์ สวัสดิไชย 500

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 1,000

@ อุทิศแด่ คุณแม่พริ้ง แซ่ลี้ 500

@ วรานนท์-จุไรรตัน์ หล้าพระบาง อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 5,000

@ อุทิศแด่ คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 100

@ อุทิศแด่ เรือตรีถาวร - คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 100

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 200

@ กัตติกา อินทร์นอก อุทิศส่วนกุศให้แด่ นางทองดำ สุริโยทัย 200

@ พศวัต อินทร์นอก อุทิศส่วนกุศลให้กลับเจ้าที่เจ้าทางร้านนวดแผนไทย คุณพศวัต (หมอชัด) 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ พลเอกอธิคม ตันเลิศ 1,000

@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต และครอบครัว 300

@ กัญญา จันทราธิกุล 100

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 100

@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 100

@ รัตนา จันทโรภาส 100

@ เพชรรัตน์ พูนทองพันธ์ 100

@ สุณี พูนทองพันธ์ 100

@ อุทิศแด่ คุณพ่อยิ่งยงค์ จันทราธิกุล 100

@ อุทิศแด่ อากุงนายเหงียว แซ่ลี้ 100

@ อุทิศแด่ อาพอนางอุยสี แซ่วุ้น 100

@ อุทิศแด่ เจ้าที่ร้านจังรุ่งเจริญ หนามแดง 100

@ อุทิศแด่คุณพ่อสมาน-คุณแม่นิภา เลี้ยงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ สมจินตนา คันธา 200

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ และดร.พลธรรม พลการ 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 40 เหลือยกมา 14,168 บาท

($) รวมยอดบริจาค 40,968 บาท

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ชีวิตที่ 41 น้องอึ้งย้ง 26,500 บาท

? มีเงินเหลือ 14,468 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 42 น้องกระถิน ในช่วงวันทอดกฐินที่วัดป่านิคม 3-4 พย. 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật