game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 38 น้องบุญราศรี วันวิสาขบูชา 2561 

? ไถ่ชีวิต วันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญ

@ กัญญ์ธนัท ทองมนต์ศุภศิริ 900

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ ชัชวาล สงวนตระกูลและครอบครัว 500

@ อารีรักษ์ สวัสดิไชย 500

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500

@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 200

@ หน่อง-กิตต์-อ้าย มักการุณ 300

@ เกษมณี เสมพิพัฒน์ 100

@ สุกรี วงศ์ทอง 100

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ ศุภลักษณ์ สันติกุลธานี 200

@ บรรทม รอดสวัสดิ์ และครอบครัว 100

@ อุทิศให้แด่ พ่ออ่อน แก้วปัญญา 100

@ อุทิศให้แด่ เรือตรีถาวร-บุญธรรม กาญจนะโยธิน 100

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ อนพัทย์ บุตรอากาศ-พัทธนันท์ คีระกูล และด.ญ.จีรชญา บุตรอากาศ 300

@ พรชุลี-ดร.นภดล กรณ์ศิลป และครอบครัว 1,000

@ อุทิศบุญส่วนกุศลแด่ พ่อพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 500

@ ชาญ-นวลอนงค์ 300

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ นายสำเนียง-นางประยงค์ ศรีภูมี 200

@ วาณี ธนพงษ์พิพัฒน์ 100

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ ศรีอุไร สมเพาะ 200

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 300

@ วนิดา สุขรุ่งเรือง 500

@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง 4,000

@ ภูริทรัพย์ ศิลาเงิน 100

@ อุดร ปัจชุมชัย 100

@ คำพอง ทองคง 100

@ ประเสริฐ พวงพั่ว 200

@ ฉกาจ รุ่งเรือง 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ เรืองรุจน์-ขวัญพร-เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ 500

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ 500

@ จักรพร-มาลินี คงบัว 500

@ สมศักดิ์-นัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,000

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ดช.ปุณยวัจน์-ดช.ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ พ.ต.อ.อภิชาต-พรพรรณ-อนพัทย์-ด.ญ.อนัญญา พุทธบุญ 1,000

@ จิรภัทร คงบัว 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ กนกนิจ พนาวาส 500

@ วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม อุทิศแด่ แม่หนูรักษ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ อุทิศแด่ นัทธี ยิ่งยศกวิน 200

@ นพ.สุวรรณ-นงเยาว์ พงศ์ปริตร 500

@ นพ.นรเดช พงศ์ปริตร 500

@ นายชเนสร์โชติ พงศ์ปริตร 500

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ และดร.พลธรรม พลการ 300

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 300

@ สุเวช โอคามุระ 1,000

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ เจริญภพ พรวิริยางกูล 1,000

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 200

@ อนุรัตน เกิดวิชัย 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 37 เหลือยกมา 13,188 บาท

($) รวมยอดบริจาค 42,388 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

�� ไถ่ชีวิตที่ 38 น้องบุญราศรี 27,500 บาท

มีเงินเหลือ 14,888 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 39 น้องบุญวารุณี ในช่วงวันเข้าพรรษา กค. 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật