game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 36 น้องรักจัง วันมาฆบูชาและวาเลนไทน์ 2561

? ไถ่ชีวิต วันมาฆบูชา และวาเลนไทน์ 2561

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍? รายชื่อผู้ทำบุญ

 @ ภัสณกรณ์ ไม้เกตุ-พิชญ์สินี อภิธนทรัพย์ 500

@ จริยา สงวนญาติ และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร กุลศิโรรัตน์ และลูกๆ 500

@ จักรพร-มาลินี-จิรภัทร คงบัว 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชรา-เรืองเกียรติ โหตระไวศยะ และลูก 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 300

@ จิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ 500

@ อภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ วัฒนสิฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ อุทิศแด่ แม่สมศรี พุ่มทองตรู 400

@ อารีรักษ์ สวัสดิไชย 500

@ แม่มณีวรรณ มักการุณ 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 300

@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง 5,000

@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ ภาสันต์ 100

@ พยงค์ รุ่งเรือง 100

@ สมศักดิ์ ทองสุข 100

@ พัลลภ วรจิตร อุทิศแด่แม่อินทร์ วรจิตร 1,000

@ อุทิศส่วนกุศลแก่ คุณแม่ละเอียด ปทุมพงษ์ 500

@ อุทิศส่วนกุศลแก่ นายสุเมธ ปทุมพงษ์ 500

@ ศุภกิจ ตรีรัตนชวลิต 500

@ สุกรี วงศ์ทอง 100

@ ภาลิณีย์ มงคลพัฒนารัตน์ 100

@ อารยา-ภูมิพัฒน์ มณีสุวรรณ 200

@ จิระศักดิ์-วาสนา แก้วรักษา และครอบครัว 300

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ อุทิศให้คุณพ่อช้วน-แม่สงวน นายวโรทัย ศรไชย 300

@ ครอบครัว วรภัค พิธายงนิธิ 200

@ คุณย่าเล็ก นาคหรั่ง และลูกหลาน 500

@ วุฒิชัย-ด.ช.นเรนทร์ฤทธิ์ วงศ์ทอง 100

@ กัตติกา-พศวัต อินทร์นอก 100

@ ชิดชอบ-ดญ.ชิดชนก อินทร์นอก 100

@ เอกภพ นาคหรั่ง และครอบครัว 500

@ อุทิศให้ นางสาวจารุวรรณ ศรภิรมย์ 500

@ นายชาญ-นางนวลอนงค์ เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง-ยายประยงค์ ศรีภูมี 100

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ นางพรรณศิรี แววศรี 100

@ นายวิภู สองเมือง 100

@ ภ.ญ วราภรณ์ สองเมือง 100

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 100

@ อนุรัตน์ เกิดวิชัย 200

@ ณัฐชยา เย็นใจ อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร 300

@ อมราภรณ์ ขจรพิพัฒน์-ประภาพร ดอกรัก และครอบครัว 500

@ ทิน แซ่เคือง & จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ จารุวรรณ แช่ลิ้ม 500

@ อุทิศแด่ คุณแม่พริ้ง แซ่เตีย 500

@ อ.วินิจ ยังมี 500

@ อ.สุจิตรา ยังมี 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 35 เหลือยกมา 23,958 บาท

($) รวมยอดบริจาค 50,058 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ชีวิต น้องรักจัง 29,000 บาท มีเงินเหลือ 21,058 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 37 น้องบุญมี ในวันที่ 14 เมษายน 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật