game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 34 น้องตูน วันพ่อ 2560

? ไถ่ชีวิต วันพ่อ 2560

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 5 ธันวาคม 2560  ? 

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ สาคร นาคสุทธิ์ 1,000

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 300

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 500

@ เมตตา บัวสด 200

@ คุณพ่อบรรณกิจ เจริญกิจ 2,000

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 300

@ ครอบครัววัชระ ศุภโกศล 300

@ กัญญา จึงวิมุติพันธ์ 500

@ ดร.นภดล กรณ์ศิลป และครอบครัว 1,000

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 300

@ อภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ วัฒนสิฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ อุทิศแด่แม่สมศรี พุ่มทองตรู 400

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ คุณยายประยงค์ ศรีภูมี 200

@ พงศ์ธร ทิวเสถียร-สิริลักษณ์ แก้วด้วง 200

@ รมิดา เบญจภานนท์ 100

@ อุทิศให้ นางพยอม-นายพินิจ สิงห์ทอง 200

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ พศวัต-ชิดชอบ-ชิดชนก-กัตติกา อินทร์นอก อุทิศให้นางทองดำ สุริโยทัย และบุตรที่ล่วงลับไปแล้ว 400

@ สุวิทย์-สุพรรณี เทพทอภิรักษ์ และครอบครัว 1,000

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ วรวิทย์ ดีเลิศ 300

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้ คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ อุทิศแด่ คุณพ่อ บุญเที่ยง ทองเกรียว 1,000

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ วลัยพร ปูตะภาค 200

@ สุวรรณ ตังคโณยล 200

@ รัชนีกร จัยวัฒน์ 100

@ มาลี โอบอ้อมกุล 100

@ ยุพา แซ่ตั้ง 100

@ อุทิศให้ เตี่ยหมังเต็ก แซ่เตียว 200

@ อุทิศให้ แม่เนี๋ยลิ้ม แซ่ฉั่ว 200

@ กิตติ์ธเนศ ตั้งจิตรัตน์ 500

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ นางอุบลรัตน์ ปทุมพงษ์และครอบครัว 500

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200

@ สุมาลี ทรัพยาคม 500

@ อุทิศให้ นส.จารุวรรณ ศรภิรมย์ 500

@ พันเอกประจวบ-พรรณธิดา มูลประดับ และครอบครัว 1,000

@ เกรียงไกร สมเสนาะ 5,000

@ เตือนใจ เชื้อวาณิชย์ 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 33 เหลือยกมา 7,458 บาท

($) รวมยอดบริจาค 33,458 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ชีวิต น้องตูน 27,000 บาท มีเงินเหลือ 6,458 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 35 น้องสดใส

ในวันที่ 1 มค 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ 

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

----------------------------------- 

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật