game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 32 น้องตุ๊กกี้ วันปิยะมหาราช 2560 

? ไถ่ชีวิต วันปิยะมหาราช 2560 

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ? 

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ วิลาวัลย์ หล่อวินิจนันท์ 500

@ ฉวีวรรณ เนตรเสนี 200

@ อุบล กาญจนะหุต 100

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 300

@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100

@ ธนวิชญ์ จันทร์โต 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ วิไลวรรณ ละออปักษิณ 300

@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 100

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ รัชต์สุกิจ-พัชรารัชต์ (6/8) และครอบครัว 500

@ อนพัทย์ บุตรอากาศ-พัทธนันท์ คีระกูล 200

@ ชินพงศ์-ประเทือง ก้องเมธีกุลรัตน์ 500

@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศให้คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 200

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 500

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ พจนี ยิ่งยศกวิน 200

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ จิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ 500

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ เดชา เกื้อกูล 6,000

@ อุทิศให้ นายสมหมาย​ มณีสุวรรณ 100

@ วินิจ ยังมี 1,000

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ เอกภพ นาคหรั่ง และครอบครัว 500

@ สมหมาย อินทร์นอก 100

@ พศวัติ อินทร์นอก 100

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 100

@ นพวรรณ ทัพพะรังสี 100

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ ฐานันดร์ พงศ์พันธุ์ลาภ 100

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ นส. ทัศนีย แซ่แต้ 200

@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต และครอบครัว ร้านศรีสุพรรณ 500

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500

@ อภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ วัฒณสิฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ อุทิศแด่ แม่สมศรี พุ่มทองตรู 400

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทิศแด่ นส.จารุวรรณ ศรภิรมย์ 500

@ พ.อ. ปรีชา-ปราณี จึงมั่นคง 500

@ ชนากานต์-เมธาพร-ลักษมณ จึงมั่นคง 500

@ กมลพร จินตนะกุล 500

@ อภิสิทธ์ วรรัตน์ 500

@ อุทิศแด่ คุณแม่ยุพา ดีเลิศ 250

@ อุทิศแด่ คุณพ่อจรูญ ดีเลิศ 250

@ ชวาล ร่มเย็น 500

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500

@ ศรัณย์-ธนธรณ์ คำรัตน์ 200

@ ครอบครัววัชระ ศุภโกศล 300

@ ดร.กรกมล พากเพียร 500

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ สุนีย แซ่แต้ 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 31 เหลือยกมา 4,458 บาท

($) รวมยอดบริจาค 31,158 บาท

� ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

� ไถ่ชีวิตน้องตุ๊กกี้ 29,600 บาท

� มีเงินเหลือ 1,558 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 33 น้องบุญช่วย ในวันปิยะ ตัวที่ 2  เดือนตุลาคม 2560 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật