game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 28 น้องขวัญข้าว วันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล 2560

? ไถ่ชีวิตในช่วงทำบุญวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล พฤษภาคม 2560

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ? 

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ วินิจ ยังมี 1,000

@ วรัทยา เดกค์ พร้อมครอบครัว 300

@ ณัชชา สิงหรณ์ 100

@ ดญ. ดากานดา ดวงแก้ว 100

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ จารุวรรณ แช่ลิ้ม 300

@ แมว วันทนีย์ 200

@ ฉกาจ รุ่งเรือง 2,000

@ เฉลิมชัย สดีสัตย์ 2,000

@ บัวผัน พิมพะไชย 1,000

@ จรัญ ลิวงษ์ศา 1,000

@ จร บรรลุ 1,000

@ กิตติ ฤทธิทิศ 1,000

@ บุญจันทร์ โทพิลา 1,000

@ ปรีชา ศรีสาร 2,000

@ ประเสิรฐ วรรณโคตร 1,000

@ สุรสิทธิ์ นวลขาว 1,000

@ สมภาร คุ้มผล 1,000

@ นภดล-พรชุลี กรณ์ศิลป์ 2,000

@ ศรี ศรีพุทธรินทร์ 500

@ คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 100

@ นายชาญ-นางนวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ อุทิศให้ นางทองดำ สุริโยทัย 100

@ อุทิศให้ นางสมหมาย อินทร์นอก 100

@ อุทิศให้ ครูบาอาจารย์ และเจ้ากรรมนายเวร 100

@ อุทิศให้ คุณแม่ขมิ้น เทวาวงค์ 100

@ อุทิศแด่ คุณพ่อสมหมาย มณีสุวรรณ 500

@ สุกรี วงค์ทอง 100

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ และครอบครัว 1,000

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ ภก.ชาญชัย-สิริมา ศรัทธาพันธ์ และครอบครัว 500

@ ศรีสุณี คูสกุล 500

@ อริสา คูสกุล 500

@ ปิยธิดา สุริยะรัตนพรหม 500

@ มาลา ศรัทธาพันธ์ อุบล 500

@ อุทิศแด่ คุณแม่สมศรี พุ่มทองตรู 500

@ นายสุรศักดิ์ ชิตเครือ ขออุทิศแด่ นางสำรวย ชิตเครือ 400

@ ชัยศิษย์ ,นางจิราภรณ์, นางสาวนวพร รัตนวุฒิขจร 200

@ พันโทวีระ จันทร์จุฬา, นลิน จันทร์จุฬา, รัชนีวรรณ จันทร์จุฬา 400

@ จิตรภินันท์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ 400

@ รดามณี พัลลภชนกนาถ 100

@ หน่อย-ต๋อง 500

@ วิชาญ-อังคณา-แผ้ว หิรัญเกิด 1,000

@ วราภรณ์ พึ่งพงษ์ 300

@ ดวงใจ แก้วบัวดี 200

@ ประสาน แก่นจันทร์ 100

@ มัณฑนา สร้างพล 100

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ภัทรพล ธีระวัฒนสุข 200

@ ธนทัต ธีระวัฒนสุข 200

@ ป้าเปิ้ล&หน่อยเยอรมัน 400

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 27 เหลือยกมา 11,878 บาท

($) รวมยอดบริจาค 44,278 บาท

? ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

? ไถ่ชีวิตน้องขวัญข้าว 29,000 บาท

? มีเงินเหลือ 15,278 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 29 น้องอิ่มบุญ ในวันเข้าพรรษา เดือนกรกฏาคม 2560 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật