game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 27 น้องน้ำตาล วันสงการนต์ 2560

? ไถ่ชีวิตในช่วงทำบุญวันสงการนต์ 2560

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ? 

game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ ชลิยา วามะลุน 500

@ กฤษ พรมจันทร์ 200

@ ทวีชัย สินทรัพย์ และครอบครัว 500

@ แม่ฉลอม ไพกะเพศ 200

@ อาภัสรี สงวนตระกูล และครอบครัว 300

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย เลียงหิรัญถาวรและครอบครัว 500

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 1,000

@ ข้าวขวัญ-แพรวา คุณวุฒิ 200

@ ไพรศรี 1,000

@ ภัทรีนาฎ บุญชู 100

@ จันทร บุญชู 100

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 200

@ ชัชวาล สงวนตระกูล 500

@ อุทิศส่วนกุศลให้ นายสุเมธ ปทุมพงษ์ 500

@ ทวีศิลป์ ชัยประเสริฐ 500

@ สุวิทย์-สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ จักรพงษ ชัยสุริยา 500

@ สุเวช โอกามุระ และร้านเนื้อย่างอิเดียจัง 3,100

@ สมพงศ์ สุหงษา 930

@ วันทนีย์ ธารณธนบูลย์ 300

@ ดวงใจ แก้วบัวดี 200

@ วราภรณ์ พึ่งพงษ์ 200

@ มัณฑนา สร้างพล 100

@ ประสาน แก่นจันทร์ 100

@ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์และครอบครัว 1,000

@ อุทิศแด่คุณแม่สมศรี พุ่มทองตรู 1,001

@ ณัฎฐากร พลเขต 200

@ ศรัณย์-ธนธรณ์ คำรัตน์ 200

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ ประสิทธิ์ สุภารัตนสิทธิ์ และครอบครัว 500

@ นางวัชรี อู่ไพบูรณ์ และครอบครัว 1,000

@ นวพร รัตนวุฒิขจร-สาคร นาคสุทธิ์ 500

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 500

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ณัษฏา ทัพรังสี 200

@ ผกากรอง เดชโยทิน 400

@ สุกรี วงค์ทอง 100

@ พศวัต-กัตติกา อินทร์นอก 200

@ ดญ.ชิดชนก อินทร์นอก 100

@ ชิดชอบ อินทร์นอก 100

@ อุทิศแด่คุณแม่สุมิตรา เลาหกรรณวนิช 500

@ อุทิศแด่คุณแม่จำนงค์ คุณพ่อทนง คุณพี่พงษ์ศักดิ์ ดีรักษา คุณแม่สมอนฟุ้งเฟื่อง นายเอกชัยนวพานิชย์ 500

@ คุณมัณฑณา-คุณปัณฑิตา ดีรักษา คุณประพันธ์ ฟุ้งเฟื่อง 500

@ จิรัฏฐ์ คูสิริ-อรุณี เต็มธนานันท์และครอบครัว 500

@ อารยา-ภูมิพัฒน์ มณีสุวรรณ 200

@ ภิญญาพัชญ์-นฤพน คุตตะสิงคี 200

@ สมปอง ทายัง 100

@ มยุรี มิพิมล 100

@ นุตาพร แมดคำ 100

@ บัวลี นามมหาวงษ์ 100

@ สิริพร ศรีคำดี 100

@ รวีวรรณ คุ้มหนองฮี 100

@ รุ่งนภา สุขประเสริฐ 100

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ คุณแม่ทัศนีย์ เสนาชัย 1,000

@ อุทิศให้คุณพ่อมณฑล เสนาชัย 1,000

@ คุณแม่เพ็ง แซ่ลี้ 500

@ พ.อ ปรีชา ปราณี จึงมั่นคง 1,000

@ ชนากานต์ เมธาพร-ลักษมณ จึงมั่นคง 1,000

@ กมลพร จินตนะกุล 500

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 400

@ คุณแม่อุบล ประกอบแสง และครอบครัว 500

@ จุฬารัตน์ อ่วมจันทร์ อ.บ้านแพง นครพนม 1,000

@ คุณแม่ศรีสุณี คูสกุล-ภก.ชาญชัย-สิริมา ศรัทธาพันธ์และบุตรธิดา - ร้านขายยากวงเฮงเภสัชสาขา 1 อ.บ้านแพง นครพนม 3,000

@ ทิน แซ่เคือง&จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500

@ นางณัฐชยา เย็นใจ & นายสมชาย จันทบุดดา 300

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 26 เหลือ 5,903 บาท

$$ รวมยอดบริจาค 40,403 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

* ไถ่ชีวิตน้องน้ำตาล 28,525 บาท

** เงินเหลือยกยอดไป 11,878 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 28 น้องขวัญข้าว ในวันแรกนาขวัญ เดือนพฤษภาคม 2560 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật