game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 22 น้องภูมิใจ วันพ่อ 2559

? ไถ่ชีวิตในช่วงทำบุญวันที่ 5 ธันวาคม ในช่วงวันพ่อ เพื่อนเบ็ญ 69 มาร่วมทำความดีถวายในหลวง ร. 9 ครั้งสุดท้ายร่วมกัน ครั้งนี้ชมรมคิดว่าจะไถ่ชีวิตให้มากที่สุด เพราะคิดว่าจะเป็นการทำบุญถวายในหลวง ร.9 ของเราครั้งสุดท้าย ปีหน้าก็คงไม่มีกิจกรรมทำถวายในหลวง ร.9 อีกแล้ว จึงทำบุญไถ่ทีเดียว 4 ตัว ในครั้งนี้คือ ตัวที่ 22 น้องภูมิใจ, ตัวที่ 23 น้องพอเพียง, ตัวที่ 24 น้องค้ำคูณ และตัวที่ 25 น้องคำแก้ว

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่วันที่ 4-7 ธันวาคม 2559 * ถวายพระโกมล วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ? 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ พตท. บุญเที่ยง ทองเกรียว และครอบครัว 1,000

@ คุณชรินทร์-นงนุช การสุข 1,000

@ ประสงค์ ศรีจามร 500

@ กัญติมา ถิ่นบางเตียว 200

@ สหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์ 1,000

@ อุทิศแด่ คุณพ่ออาคม สันติกุลธานี 200

@ สุนันทา ทองทา และครอบครัว 500

@ อุไรวรรณ ปิตาวรานนท์ และครอบครัว 500

@ ศิริอร นันตติกูล และครอบครัว 500

@ ชลดรินทร์ ธนพรพิสุทธิ์ 500

@ วิชัย พานิชกิจโกศลกุล 300

@ ร.ต.ท.ศักดา แสนวา และครอบครัว 500

@ ฤทัยรัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์ 500

@ เกศินี ยงสวัสดิ์ 300

@ น้อย/จิ๊บ/เจี๊ยบ/มี่ บ้านเอื้อกูลวราวัตร สกลนคร 1,580

@ ประดิษฐ์-ประภาพร-พสิษฐ์-พิภัช ดอกรัก 1,000

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ พญ. อารี วงศ์ภู่ดี 500

@ คมคาย ศรีสถาพร 500

@ พ่อคูณ ศรีสถาพร 1,000

@ เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี และครอบครัว 500

@ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต-ปริญดา เพ็ญโรจน์ 500

@ มณี-นพ.อานนท์ วิทยานนท์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยของ นพ.อานนท์ วิทยานนท์ 500

@ จันทร์ดี-ยุทธรินทร์ เหลี่ยมสมบัติ อุทิศให้นายธัญญา เหลี่ยมสมบัติ 500

@ เชิดศักดิ์ เมธาธไนศวรรย์ 500

@ พิมลพรรณ ดีเป็นธรรมและครอบครัว 500

@ อ.ธนิดา-อ.ธนกฤต 300

@ วิลาวัลย์ หล่อวินิทนันท์ 1,000

@ มาละนี จินดารัตน์ และครอบครัว 500

@ ลัดดา-พันศักดิ์ วรรณขาว 1,000

@ ภก.ชาญชัย-สิริมา ศรัทธาพันธ์ และครอบครัว จากนครพนมอุทิศให้ คุณพ่อสี ศรัทธาพันธ์ 2,000

@ จิราภรณ์ อุดมธนะธีระ และครอบครัว 1,000

@ คุณเพ็ญพร คนสมบูรณ์ 200

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 500

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 500

@ ภาลิณีย์ มงคลพัฒนารัตน์ 100

@ สุกรี วงศ์ทอง 100

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจะโยธิน 200

@ เอื้อมเดือน ศรีวังราช 100

@ ศุภนันท์ บุญอากาศ 100

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 500

@ วันเสาร์ อกอุ่น และครอบครัว 1,000

@ นิตยา บุญรักษ์ 500

@ กัญญา จันทราธิกุล 500

@ เพรชรัตน์-สุณี พูนทองพันธ์ และครอบครัว 300

@ สุพจน์ สุริย์รัตน์ เจียรวนนท์ 500

@ ศรีวิสา ปิติรุ่งเรืองกูล 500

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 200

@ รัตนา จันทโรกาส 200

@ อุทิศให้ อาผ๋อ นางอุ้ยสี แซ่วุ้น 200

@ อุทิศให้ นายเหงียว แซ่ลี้ 200

@ อุทิศให้ บิดา นายยิ่งยงค์ จันทราธิกุล 200

@ วิโรจน์ อัครมงคลเลิศ- ลักษิกา จันทราธิกุล และครอบครัว 500

@ อุทิศให้บ้านที่เจ้าบ้านร้านจังรุ่งเรือง หนามแดง 400

@ อุทิศให้บ้านที่เจ้าบ้านร้าน k.m. ชัพพลายคลองหลวง 200

@ อุทิศให้บ้านที่เจ้าบ้านร้าน รถไฟอะไหล่ยนต์คลองเตย 100

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 200

@ เพียงใจ-วันยุทธ และครอบครัว 1,000

@ กนกเทพ แพงคำ และครอบครัว 500

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ คุณแม่เพ็ง แซ่ลี้และบุตร 1,200

@ พงศ์ สุหงษา 1,000

@ สีชมพู ปี 59 กพร. 600

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 500

@ วารี เฉลยปราชญ์ 200

@ อารยา มณีสุวรรณ 200

@ พยงค์ 100

@ มนต์ชัย เดชพล 500

@ ดวงใจ คำภูมี และครอบครัว 500

@ ฤกษ์รบ-นภาพร ฤกษ์เลิศรบ และลูก 200

@ ธนกรณ์ สว่างเนตร 200

@ กิตติภัฎ นายธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 100

@ ทวีศิลป์ ชัยประเสริฐ 500

@ เกริกสิน อิธถาฤทธิ์ พร้อมครอบครัว 1,000

@ วิรัลกาญจน์ แก้วสิมมาพร พร้อมครอบครัว 500

@ ด.ญ เอมมาลี-ด.ช แมทธิว เดกค์ 300

@ กชพรพรรณ เหล่าแสง 100

@ ด.ญ ดากานดา ดวงแก้ว 100

@ ด.ญ ศุภปิยา เหล่าแสงสกุล 100

@ ธนาคม เหล่าแสงสุข 100

@ ชัชวาล สงวนตระกูลและครอบครัว 500

@ นฤมล ดาบุตร 100

@ อำนวย-จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100

@ พิมพาทิพพ์-วัฒนสิฏฐ์-ภูริวัตร พุ่มทองตรู และ เพื่อน AIA 3,000

@ นุศรา สุระโคตร และครอบครัว 1,000

@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 500

@ อุทิศส่วนกุศล ให้พ่อจำปาและแม่คำใบ 500

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 1,000

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ กาญจนา ชนะวงศ์ 500

@ ศุณัฎฐกาญจน์ เกตุแก้ว 100

@ ษมาภรณ์ เอื้ออำนวย 20

@ พิมพ์กุล เจริญชวัลรัตน์ 30

@ อนันต์ วิริยะภาพ 500

@ สายสุนีย กุลปิยรัตน 100

@ สายพิน ไชวาริล 300

@ วิภาดา ปะวาสี 100

@ สุขญา แช่มช้อย และครอบครัว 500

@ กัณหา ทาจำปา 50

@ รุ่งญาดา สดแสงจันทร์ 60

@ วรินทร์ทิพย์ ทัพวกานต์ 100

@ สุดหทัย หมั่นค้า 100

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 500

@ สุมาลี ทรัพยาคม และครอบครัว 500

@ อรอุมา-ธเนศ พรหมลา 500

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 500

@ สุวิทย์ เทพาภิรักษ์ 2,000

@ สุพรรณี เทพาภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 800

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ อุทิศแด่พ่อสมาน-แม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย เลียงหิรัญถาวร และครอบครัว 500

@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 200

@ อุบล กาญจนะหุต 100

@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต 100

@ เกรียงชัย เตียวศิริทรัพย์ 200

@ สลา-ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ คุณแม่สมศรี-ปิยทัศน์ พุ่มทองตรู และครอบครัว 1,000

@ สุกัลยา เรืองศักดิ์เดชา และครอบครัว 5,000

@ ครอบครัวอินทร์นอก 200

@ ครอบครัวสุริโยทัย 200

@ ประชิด-นงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์ 1,000

@ จิตเกษม เสถียรพานิช 1,000

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์และครอบครัว 500

@ ณัฐชยา เย็นใจ-ดญ. ปุญญิศา บุญสิงห์ 300

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ และครอบครัว 500

@ แม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ และลูกหลาน 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ เฉลิมพงษ์ เดชคำภู 500

@ จิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 500

@ วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ จเด็จ จันทร์ภู่ 200

@ น้องภูรี เส้นทอง 200 (ขอให้น้องหายป่วยและแข็งแรงสุขภาพดีเร็ววันนะครับ)

@ พ.อ ปรีชา-ปราณี จึงมั่นคง 1,000

@ ชนากานต์ เมธาพร-ลักษมณ จึงมั่นคง 1,000

@ กมลพร จินตนะกุล 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 500

@ ทิน แซ่เคือง & จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ ครอบครัว คำรัตน์ 200

@ อาคม อุดมธนะธีระ และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 400

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 400

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 400

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 1,000

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 21 เหลือ 37,198 บาท

$$ รวมเงินที่ได้ 114,438 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ 

*** เงินเหลือถ้ามียกยอดไปไว้ไถ่ตัว 26 น้องฟ้าใหม่ เดือนมกราคม 2560 ในช่วงวันปีใหม่อีกทีนะครับ

 

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật