game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 20 น้องบุญช่วย ออกพรรษากฐิน 2559

? กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่า ตัว 20 น้องบุญช่วย (และตัว 21 น้องบุญมา)

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่เดือนตุลาคม ช่วงวันกฐินเพื่อนเบ็ญ 69 ปี 2559 มาร่วมทำความดี ทำบุญไถ่ชีวิตกันวันที่ 4-7 ตุลาคม 2559 ? 

 

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ 

รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ชีวิตที่ ตัว 20 น้องบุญช่วย และตัว 21 น้องบุญมา

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนโยธิน 200

@ พ.อ.อ.รณชัย สระกบแก้ว 200

@ ดวงใจ แก้วบัวดี 200

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 300

@ ฉกาจ รุ่งเรือง 2,000

@ วาสนา คุ้มผล 2,000

@ กิตติ ฤทธิทิศ 2,000

@ เด็กหญิงลิลลี่ ฮิลตัน 1,000

@ บุญจันทร์ โทพิลา 1,000

@ ลำไย ศรีสาร 1,000

@ ประเสริฐ วรรณโคตร 1,000

@ เชิดศักดิ์ อุดมพันธ์ 1,000

@ ยุทธพล ไชยเอก 1,000

@ เรียน บุญธิมาส 1,000

@ จรัญ บุญเหลื่อม 1,000

@ นาวิน ครองบุญ 1,000

@ สุดใจ-ณัฏฐา บุญข่าย 1,000

@ ผดุงขวัญ-บัณฑิต มักการุณ 500

@ ประเทือง แจ่มใส 200

@ นางวงษ์ วงษ์สมบูรณ์ และครอบครัว 2,000

@ วสวัต บุณยามระ 100

@ นางสงัด ประสบคำ-นางนภสร สุดใจดี 2,000

@ กุลวดี วงศ์แก้ว 500

@ สุวิทย์-สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ คุณพ่อบุญเลิศ เฮงรวมญาติ 200

@ ด.ช.ภาณุ-ด.ญ.ภูริชญา ลิ้มชัยกิจ 100

@ วรัทยา เหล่าแสง&ดักลาส เดกค์ 200

@ วรัทยา เหล่าแสง และครอบครัว 300

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 500

@ บุษกร ธีรสุจิ 200

@ พชรเดช 500

@ ธันยพัฒน์ 1,000

@ สมจิตร สมอเขียว100

@ ฤกษ์รบ ฤกษ์เลิศรบ พร้อมครอบครัว 200

@ วันเพ็ญ สุขแสน พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ 600

@ ปลัดศรี ศรีพุทธรินทร์ 1,000

@ วัชระ เนื่องสิกขาเพียร 200

@ พ.อ ปรีชา-ปราณี จึงมั่นคง 1,000

@ ชนากานต์-เมธาพร-ลักษมณ จึงมั่นคง 1,000

@ กมลพร จินตนะกุล 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ คุณแม่ทัศนีย์ เสนาชัย 1,000

@ มังกร ตันศุภผล 1,000

@ ประเสริฐ แซ่ตั้ง พร้อมครอบครัว 200

@ อำนวย หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 1,000

@ ทิน แซ่เคือง&จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ เฮียเฮง วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ ประดิษฐ์-อมราภรณ์-พสิษฐ์-พิภัช ดอกรัก 500

@ ประดิษฐ์-สุขสวัสดิ์-ประภัสสร-ปราโมทย์ ขจรพิพัฒน์ 500

@ ครอบครัวศรีนวล 2000

@ ครอบครัวไทรสาคร 500

@ จิราวดี เกรียงชัย กิตติภัฎ ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 500

@ คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 500

@ จันทราพร หล่อวินิจนันทร์ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 700

@ นางวัชรี อู่ไพบูรณ์ และครอบครัว 500

@ บัณฑิต มักการุณ 1,000

@ คุณแม่สมศรี พุ่มทองตรู 1,000

@ ร.ต.ท. ศุภลักษณ์ สันติกุลธานี 400

@ สุดใจ-ณัฏฐา บุญข่าย 800

@ อดิศักดิ์ ณัฐรังสี 1,000

@ ชวนพิศ ณัฐรังสี 1,000

@ แทนพร ณัฐรังสี 1,000

@ ณัฐพร ณัฐรังสี 1,000

@ กรรณิกา ณัฐรังสี 1,000

@ คุณอำนาจ 100

@ แม่ชี อนงนิจ แซ่เหลียว 200

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ ร้านตั้งเจริญ กันทรลักษณ์ 2,000

@ ลักษมี บุญทอง 200

@ วนัสนันท์ การินทร์ 200

@ สุวิทย์ โคสุวรรณ 500

@ ดร.กรกมล พากเพียร 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 19 เหลือ 37,398 บาท

$ รวมเงินที่ได้ 94,298 บาท

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ไถ่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

- น้องบุญช่วย 28,500 (ราคารวมค่าส่ง)

- น้องบุญมา 28,500 (ราคารวมค่าส่ง) รวมทั้งหมด 57,000 บาท

* ถวายพระอาจารย์โกมล วันที่ 23 ตุลาคม 2559

*** เงินเหลือ 37,398 บาท

ยกเหลือยอดไปไว้ไถ่ตัว 22 น้องภูมิใจ เดือนธันวาคม 2559 วันพ่อ อีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật